Pär-Johan Lööf

Ledamot sedan 2013

Kontaktinformation

Arbetstagarrepresentant för Akademikerförbundet
Huvudsysselsättning: R&D Manager Agri Lantmännen R&D
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB, Ideelea föreningen Odling i Balans.