Jacob Bennet

Ledamot sedan 2024

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Betodlarna, Sveriges Jordägarförbund Jordbrukskommitté, World Association of Beet and Cane Growers