Charlotte Elander

Ledamot sedan 2024

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Bolagen inom koncernen Rubisco, Almi företagsparnet Östergötland