Sponsring

Lantmännen vill genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvar från jord till bord.

Jorden och vad som händer med den är helt avgörande för oss på Lantmännen. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för hela vår verksamhet. Som en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk har vi både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Därför är våra samarbeten av varierande art, men målsättningarna är alltid att de ska ha ett brett engagemang inom det område där vi själva verkar och kan bidra. Samarbetena är därför noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.

Sponsringsprojekt


Sponsring för varumärken/affärsområden

Inom Lantmännen använder vi sponsring direkt kopplat till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter. De projekt som väljs ska stärka en differentierad och särskiljande position eller egenskap för respektive varumärke. De projekt som varumärken/affärer väljer är projekt där de själva kan bidra och som frekvent kan användas som en naturlig del i den dagliga kommunikationen, och där uppvisa tydliga mätbara effekter.


CSR för hela Lantmännen

Vi sponsrar projekt där våra varumärken/affärer inom koncernen kan få gemensam nytta av ett och samma projekt, och där vi själva kan bidra. Det får gärna finnas i flera länder, på den nordiska eller internationella marknad, där vi verkar. Grunden i urvalsprocessen är att projektet ska tydliggöra vår position som ett ansvarstagande företag med kunskap i hela kedjan, från jord till bord.

Lantmännens pilotprojekt i Malawi tillsammans med We Effect

Lantmännen har sedan 2003 valt att fokusera hela den centrala CSR-sponsringen på We Effect (tidigare Kooperation utan gränser). Samarbetet har en naturlig koppling till Lantmännens verksamhet och till vårt centrala värde att ta ansvar från jord till bord.

We Effect är en svensk biståndsorganisation som bedriver långsiktiga biståndsprojekt i 24 länder och fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. We Effect fokuserar på att utveckla landsbygden och nyttjandet av marken för att hjälpa fattiga människor. Utöver stödet genom det årliga organisatoriska bidraget stöttar Lantmännen ett pilotprojekt i södra Malawi som hjälper både lantbrukare och skolbarn. Bönderna får utbildning i hållbara odlingsmetoder, marknadstillgång och affärsutveckling. Samtidigt får de sälja sina produkter till World Food Programme, som står för skolluncher för barnen i området.

Checklista för sponsring

Vi får många bra idéer och förslag på samarbeten av olika karaktär men tyvärr kan vi inte engagera oss i dem alla. Om du har ett projekt och tror att Lantmännen skulle kunna bidra till och dra nytta av som sponsor, ber vi dig att du tänker igenom följande punkter först.

  • Vi prioriterar projekt som stöder varumärket Lantmännen och vårt ansvar från jord till bord.
  • Vi vill kunna bidra med vår kunskap och passion för mat, hälsa och miljö – för en hållbar utveckling i samhället.
  • Vi prioriterar projekt som flera av våra företag/varumärken kan nyttja.
  • Sponsring handlar för oss inte om gåvor eller välgörenhet. Vi ser det istället som ett samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte.
  • All sponsring ska överensstämma med vår uppförandekod. Därmed undviker vi att sponsra politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska.
  • Du bör ha god framförhållning med din ansökan – åtminstone 3 månader innan projektstart.
  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen vinner på ett samarbete.
  • Exponering av logotypen är inte ett huvudskäl för oss inom sponsring.
  • Produkter från våra företag är inte gratis för oss utan ses som en faktisk kostnad.