Det som händer i Almedalen får inte stanna i Almedalen

Nu är årets Almedalsvecka snart över och som vanligt har det varit både spännande, intensivt och givande att vara här. Fler av Lantmännens viktiga frågor har debatterats livligt vid många olika seminarium och i det stora hela har diskussionerna varit positiva för Lantmännen.

Livsmedelstrategin har naturligtvis varit i fokus, trots att det faktiskt inte finns någon än. Enligt planen skulle den ha offentliggjorts veckan innan Almedalen, men så blev det inte. Vi det seminarium som Lantmännen och LRF ordnade tillsammans om just livsmedelsstrategin fick dock både vår ordförande Bengt-Olov Gunnarsson och LRF:s ordförande Helena Jonsson möjlighet att direkt till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht understryka hur viktigt det är med tydliga mål för och konkurrenskraftiga förutsättningar för att vända de senaste decenniernas negativa utvecklingskurvorna för svensk livsmedelsproduktion. Bengt-Olov tryckte också särskilt på behovet av satsningar på innovation och behovet av statlig stöd för växtförädlingen som minskat från motsvarande 100 miljoner kr 1980 till endast 8 miljoner kr 2016.

livssmedelsstrategi.jpgEn annan politisk process som har präglat många av de diskussioner jag varit med i är naturligtvis miljömålsberedningen. I stort sett alla, från miljöorganisationer till företag, verkar ganska nöjda med det arbetet vilket är fantastiskt. Politiskt är sex partier i riksdagen är helt överens. Så här långt har vi i Sverige anledning att känna viss stolthet att vi redan börjar konkretisera de beslut som togs vid klimatmötet i Paris i slutet av förra året. Naturligtvis är det viktigt att det sker i andra länder också.

Nötköttskonsumtionen kommer i princip upp på varje seminarium, oavsett rubrik. Dock tycker jag att den utvecklats i rätt riktning och skillnaderna mellan hur kött har producerats blir ett allt vanligare inslag. Det svenska nötköttet är generellt sett betydligt bättre ur bland annat klimatsynpunkt och det hörs nu allt oftare i debatten. HK Scan hade ett spännande seminarium på det temat som går att se på Framtidens kött. Branschorganisationen "Svenskt kött" lanserade också en faktasammanställning kring svenskt nötkött som också är viktigt för att bringa klarhet i debatten.

SLU anordnade ett väldigt intressant och kul seminarium. Det inleddes med två scenarier för hur världen och livsmedelsproduktionen ser ut 2030 spelades upp via filmklipp ett kort teaterstycke med forskarna som skådespelare. Det ena scenariot var en dyster framtidsbild, där mänskligheten inte lyckats slå in på en mer hållbar utveckling, medan det andra handlade om en positivare utveckling. Sedan blev det runda borddiskussioner som nästan inte gick att stoppa. Otroligt att se hur mycket engagemang det finns i dessa frågor.

slu.jpgCoop och konsumentföreningen Stockholm ordnade ett seminarium om biologisk mångfald och med fokus på binas roll i jordbrukslandskapet, där jag fick nöjet att medverka i panelen. Den brittiska forskaren Dave Goulson inledde med en ganska alarmerande bild av läget framförallt baserad på situationen i det brittiska jordbruket och illustrerade den hotande framtiden med bilder på tomt gapande fruktdiskar i butikerna. Helt klart är att pollinerarna har en viktig roll och något som alltför ofta glöms bort. Att förbättra den biologiska mångfalden och jobba med ekosystemstjänsterna kommer att bli ännu viktigare framöver i arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning.

bidrottningen.jpgCoops hållbarhetschef Louise König gick "all in" med veckan snyggaste moderatorskostym.

En annan viktig fråga för Lantmännen är naturligtvis de politiska styrmedlen för att minska fossilberoendet i transportsektor som anger förutsättningarna för att producera biodrivmedel. Frågan har debatterats på en mängd olika ställen och kollegorna på energi-divisionen har haft fullt upp hela veckan.

cvs.jpgÄntligen känns det som att utvecklingen börjar gå i rätt riktning och de allra flesta verkar överens om att drivmedlet klimatprestanda måste få en mer styrande effekt, något som är viktigt för Lantmännens etanolbaserade produkter som har över 90 % klimatreducerande effekt. Andreas Gundberg berättar mer om detta i klippet nedan.

YouTube preview


Det finns dock nya hot på lite längre sikt som också måste hanteras. Bengt Olof Johansson berättar här om ett samarbete för att få till en positivare syn på grödbaserade drivmedel inom EU.

YouTube preview


Sammanfattningsvis så har det varit en mycket bra vecka och de frågor som är de viktigaste för Lantmännen diskuterats mycket och på ett positivt sätt. Lantmännens ordförande Bengt-Olov Gunnarsson ger här sin syn på årets Almedalsvecka.

YouTube preview


Nu gäller det att ta vidare all den positiva energi och dra nytta av alla kontakter och nya möjligheter som öppnat sig under veckan. Det får inte stanna i Almedalen.

Glad sommar!

/Claes