Hållbarhetschef Claes Johansson om hållbar odling

Varför är Lantmännens nya odlingsmetod unik? Den är unik därför att den inkluderar viktiga åtgärder och implementerar ny teknik i odlingen som i sin tur ger stor effekt på livsmedelsproduktens miljöprestanda. Det är nödvändigt att arbeta från grunden, från gårdsnivå, om man på allvar ska kunna reducera miljöpåverkan från den mat vi äter. I hela kedjan från jord till bord ligger en stor del av den totala miljöpåverkan i det första ledet. Det unika i Lantmännens odlingskoncept är att viktiga åtgärder och tekniklösningar sätts samman och implementeras på utvalda gårdar för att producera en mer hållbar råvara till marknaden.

Är detta ett alternativ till ekologiskt odling? Detta är ett sätt att tydligt visa hur den konventionella odlingen kan utvecklas i hållbar riktning. Även den ekologiska odlingen behöver utvecklas för att bli hållbar, så odlingsmetoden är ett komplement. Trots den ökade efterfrågan på ekologiska produkter är det fortfarande små volymer och arealer det rör sig om. Att utveckla den konventionella odlingen är därför viktigt för att minska den totala miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen.

Är det verkligen ett hållbart sätt att odla? Odlingen bidrar ändå till klimatgaser? Vår mer hållbara metod är ett viktigt steg på vägen mot en hållbar odling, men varken den ekologiska eller konventionella odlingen är alltigenom hållbar idag utan utveckling krävs av båda systemen.

Är det bara vete som går att odla på det nya sättet? Nej, samma principer går att använda på alla grödor men vissa anpassningar behöver göras. Framförallt om det rör sig om en höst- eller vårsådd gröda. Lantmännen fortsätter (att utveckla) utvecklingen även för andra grödor.

Varför gör inte alla som Lantmännen? Förhoppningsvis kommer detta inom några år bli något av en branschstandard och vi ser det som ett tydligt sätt att skynda på implementeringen av den mest hållbara odlingstekniken som finns tillgängligt. Vårt mål är dock att ständigt ligga ett, eller ett par, steg före och vi kommer därför löpande utveckla vår odlingsmetod.