Ökad beredskap ger bättre hållbarhet i livsmedelsvärdekedjan

Frågan om krisberedskap har blivit alltmer uppmärksammad i och med geopolitisk spänning och växande klimatförändringar. En stärkt beredskap ger dessutom bättre förutsättningar att klara hållbarhetsomställningen. Lantmännens strategichef Patrik Myrelid beskriver Lantmännens roll och ståndpunkter.