Den 30 maj samlades EU:s CAP-direktörer för ett studiebesök och konferens på Framtidsgården Svalöv, som en del av EU-mötet i Malmö under det svenska ordförandeskapet. De drygt 100 besökarna fick ta del av Lantmännens plan framåt mot Framtidens Jordbruk 2050, se ny teknik och odlingsmetoder för ett mer hållbart och produktivt jordbruk samt ta del av ett panelsamtal om hur framtidspotentialen för jordbruket kan realiseras.  

YouTube preview


I panelsamtalet deltog talare från Sverige, Norge, EU-kommissionen och det kommande spanska ordförandeskapet. Några ämnen som lyftes i panelen var växtförädling, spridning och implementering av ny teknik samt kompetensförsörjning och unga människors engagemang och intresse för lantbruksfrågor. I inledande presentationer visades hur vägen till ett klimatneutralt och lönsamt jordbruk 2050 ser ut enligt Lantmännens vision Framtidens Jordbruk.

– Vi på Lantmännen menar att vi kan öka skördarna med mer än 50 procent till 2050 och växtförädling är en avgörande faktor för det. Om vi tittar bakåt i historien de senaste 100 åren så är produktivitetsökningen sedan dess omkring tre och en halv till fyra procent årligen, och med den takten framåt är det fullt möjligt, sa Per Lindahl.

Behoven framåt diskuterades också, där många faktorer samspelar. Politiska ramverk, investeringar i forskning och utveckling, och samarbete genom hela värdekedjan var några frågor som lyftes.

– Vi behöver forskning och utveckling, finansiella instrument, och lantbrukare som utvecklar sina gårdar med tillgänglig teknik och metoder. Med en gemensam vision kan vi möta framtidens utmaningar, sa Christina Nordin, Generaldirektör för Jordbruksverket. 

Paneldeltagare

Lovisa Madås, moderator
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
Dan Ericsson, statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Svein Tore Holsether, vd och koncernchef Yara International
Maria Knutson Wedel, rektor SLU
Mihail Dumitru, Deputy Director-General DG AGRI, EU-kommissionen
Ignacio Atance Muñiz, biträdande generaldirektör för jordbrukspolitisk planering, Spanien
Lennart Nilsson, ledamot LRF:s styrelse och företräder LRF i Copa-Cogeca
Per Arfvidsson, vice vd och CTO Lantmännen