Växthuset 2022 kör snart igång - SMART Farming blir årets tema

Smart data direkt från sensorer i jorden eller från satelliter högt uppe i skyn? Vad gör vi med den, och hur kan den skapa tydlig och mätbar nytta i lantbrukarens vardag, som del i nya tjänster som bidrar till ökad produktivitet, lönsamhet och hållbarhet? Temat för årets Växthus - SMART Farming – syftar till att utforska just precis detta.

Inom lantbruket, liksom samhället i stort, ökar utbudet av information och datapunkter ständigt. Plötsligt pratar människor, sensorer, maskiner och system med varandra på nya sätt. Vi ställs inför utmaningar och möjligheter, och en växande marknad där nya tjänster, aktörer och erbjudanden växer fram. Vad har vi på Lantmännen för idéer och perspektiv på detta? Hur skapar vi nytta från all denna data som beaktar lantbrukskundens behov?

Just dessa frågor kommer vi tillsammans utforska svaren på under årets Växthus-tema: “SMART Farming.” I samarbete mellan Division Lantbruk och R&D Group Functions öppnar vi i årets Växthus upp för tillsammans med kollegor och startups, och med kundbehov och gårdsnytta i fokus, identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Så vad säger du, är du redo att så nya idéer i årets Växthus?

 

Tillsammans skapar vi nytta där ny teknik möter kund- och gårdsbehov

Vad är egentligen ”SMART Farming”? Carin Ritter, Chef för Strategi och Affärsutveckling på Division Lantbruk förklarar: ”SMART Farming börjar bli ett etablerat begrepp, men det finns fortfarande ingen enhetlig definition av det på marknaden.”             

Carin Ritter, Chef för strategi och affärsutveckling på Division Lantbruk

Hon ser årets program som en möjlighet att utveckla Lantmännens perspektiv i frågan genom att identifiera och skapa idéer och applikationer som bidrar till gårdens produktivitet, lönsamhet - och inte minst till ökad hållbarhet för en ljusare framtid:

”SMART Farming är ett viktigt utvecklingsområde eftersom det i förlängningen är kopplat till vårt uppdrag, att bidra till lönsamheten på gårdarna. Det finns mycket bra  teknik, know-how och data där ute, men det gäller att förstå hur vi paketerar lösningar som ger mätbar effekt i vardagen, annars blir det ointressant för våra kunder och potential går förlorad”

Johan Wågstam, Affärsutvecklare inom digitalisering och teknik på Division Lantbruk fortsätter: ”Ny teknik och data är både en möjlighet och en utmaning! Det finns ett stort brus och mycket komplexitet därute. Utifrån detta så behöver vi avgränsa och hitta reella värden och tydliga nyttor - nyttor som i lantbrukarens vardag måste kunna mätas och översättas till kronor och ören.”

Johan Wågstam, Affärsutvecklare inom digitalisering och teknik på Division Lantbruk

Han hoppas att årets satsning kan bidra till spännande utbyten – både inom Division Lantbruk, med kollegor från andra delar av organisationen och med omvärlden: ”Det finns enorm potential och det ska bli fantastiskt kul och spännande att mötas på helt nya sätt i Växthuset och tillsammans utveckla nya lösningar och affärsmöjligheter!”

 

När kommer mer info om årets aktiviteter?
Mer information om hur såväl medarbetare i Lantmännen som externa partners såsom startups kommer kunna delta i Växthuset 2022 kommer snart - håll utkik på bloggen för senaste nytt!