Nytt 'Demo Day' koncept - En testpilot för att bygga framtidens partnerskap

Vad händer när du bjuder in AgTech-startups från hela världen för att pitcha sina affärsidéer inför ett team experter på Lantmännen? Det är vad ett nytt koncept 'Demo Days' vill testa. Konceptet pilottestas just nu, med målbilden att skapa både utbyte av kunskap, och bygga relationer som kan leda till framtida partnerskap.

Förra veckan ägde den första av tre planerade Demodagar rum. Det var ett digitalt event, dit Lantmännen bjudit in fyra startups att pitcha sina affärsidéer inom ett särskilt tema.

–   Det är verkligen en testpilot för oss att hitta ett kunskapsutbyte mellan våra interna divisioner, såväl som med omvärlden, för att på så sätt utforska potentiella framtida samarbeten, säger Veronica Ehrström Eklöf, Projektledare på Lantmännen R&D Group Functions.

Temat för den första dagen, handlade om applikationer av bildanalys på gårdsnivå. Bildanalys är del av en större trend där kameror och sensorer tillsammans med AI kan automatisera olika mätningar som kan öka såväl produktivitet som hållbarhet på gård. Från att mäta tillväxten och vikten på grisar och kycklingar, till att analysera kors beteenden och välbefinnande.

 –   Världen förändras, och det är något vi måste erkänna. Makrotrenden är ganska tydlig: med en kamera och någon form av mjukvara är det möjligt att dra slutsatser kring boskapens tillväxt och beteende, säger Johan Wågstam, Digital Business Developer på Lantmännen.

Varje år hör många startups av sig till Lantmännen i hopp om att pitcha sina idéer. Demodagarna som anordnas av Lantmännen Group Functions R&D tillsammans med affärsdivisionen Lantbruk, är ett försök att formalisera en struktur för nya synergier och idéer att ta plats.

Totalt för testpiloten som löper under 2022, har 12 startups har bjudits in till tre separata tillfällen att pitcha sina affärsidéer i 20-minuters sprints, följt av en frågestund och en kort utvärdering. Från Lantmännen deltog företagare, experter inom foder, foderoptimering, foderförsäljning, medlemmar från forsknings- och utvecklingsteamet samt experter på digitalisering - alla på ett eller annat sätt kopplade till lantbrukets framtid.

 

Intryck från hela världen

–   Jag är så imponerad av allas insatser. En startup ringde in från Australien, mitt i natten (på grund av tidsskillnaden). Engagemanget var stort under dessa två timmarna. I slutändan är det trots allt det vi är ute efter: högt engagemang och motiverade affärspartners, ler Veronica.

Förutom Australien, deltog startups från Ungern, Danmark och Sverige. 

–   Deltagarnas geografiska spridning säger också en del om Lantmännen. Jag känner mig stolt över att vi verkligen är en globalt erkänd organisation som blickar mot framtiden för jordbruksinnovation och utveckling, säger Johan.

 

Nya synergier för framtiden

–  Idag handlade mycket om att ta in nya lärdomar och hitta ett kunskapsutbyte. Nästa steg för oss är att utvärdera om det finns en potential för framtida samarbeten. Urvalsprocessen skiljer sig åt. Det beror på startupen, deras behov och våra behov. Det handlar om att hitta rätt synergier, förklarar Veronica.

Dessutom kommer Demodag-konceptet att utvecklas. Två sessioner återstår under Växthusprogrammet, och kommer att äga rum efter sommaren. 

–   Vi vill stödja fantastiska idéer, oavsett om det är med oss eller för att underlätta för andra i värdekedjan, berättar Johan.

Vill du veta mer om tidigare utbyten och samarbeten med startups?
Kolla in tidigare inlägg på Greenhouse-bloggen. 

Vill du höra mer än testpiloten?
Hör av dig till Veronica Ehrström Eklöf veronica.ehrstrom.eklof@lantmannen.com