En högteknologisk testbädd ska göra jordbruket både miljövänligare och mer lönsamt. Nu har de första grödorna skördats.