En högteknologisk testbädd ska göra jordbruket både miljövänligare och mer lönsamt. Nu har de första grödorna skördats.

I september skördades höstraps, vete, havre och maltkorn på fyra olika åkerremsor vid SLU utanför Uppsala. Under hela växtperioden har mängder med data samlats in. Dels från sensorer i marken, men även från maskiner som brukat jorden och från satelliter, väderstationer och drönare.

Syftet med testbädden, som initierats och drivs av RISE, är att skapa en arena för samarbete kring ny teknik för jordbruket. Med hjälp av testbäddens system kommer företag och forskare nu ha möjlighet att utveckla ny teknik, nya tillämpningar, systemlösningar eller helt datadrivna innovationer. 

– Vi är totalt 18 olika parter i projektet. Det vi nu ska göra är att tillsammans ta fram en digital, standardiserad infrastruktur för hur data ska kunna hanteras och analyseras för att kunna användas som beslutsunderlag för jordbrukare, säger Jonas Engström, projektledare på RISE.

Redan i dag genereras stora mängder information i jordbruket, både av maskiner och odlingssystem – men de övergripande analyserna görs manuellt och är baserade på intuition och erfarenhet.

– Med ett precisare beslutsunderlag kan jordbrukare optimera sina insatser så att de görs i rätt tid och varken gör för lite eller för mycket, säger Jonas Engström.

Det kan handla om allt ifrån när och hur mycket man ska vattna, så och skörda, till att förhindra skadeangrepp på växter tidigare med hjälp av information från till exempel drönare. På sikt ska de system som byggs upp på testbädden kunna användas för att styra automatiserade maskiner, robotar och självkörande elfordon på en gård.

image2tfjt.png
De grödor som analyserats under säsongen är vårvete, höstraps, havre och maltkorn

Text: Jenny Ryltenius

Illustration: Amanda Berglund

Läs hela artikeln i Tidningen C - nr 3 2019