Med functional foods menas livsmedel med en dokumenterad positiv effekt på hälsan. Möt forskaren Elin Östman, som arbetar för att det ska finnas fler livsmedel som bidrar till hälsa.

Japansk definition av livsmedelsfunktion

1. Primär funktion: att ge näring och hålla livsprocesserna igång.
2. Sekundär funktion: smak, konsistens, lukt med mera.
3. Tertiär funktion: förändra fysiologiska egenskaper i positiv riktning vid sidan av att vara näring.

Functional Foods kan definieras som livsmedel som har en tertiär funktion.