Med functional foods menas livsmedel med en dokumenterad positiv effekt på hälsan. Möt forskaren Elin Östman, som arbetar för att det ska finnas fler livsmedel som bidrar till hälsa.

Functional foods myntades som begrepp i Japan 1984 och spreds brett i Asien innan det kom till västvärlden. I Sverige fångades begreppet upp i slutet av 90-talet samtidigt som livsmedelsbranschen arbetade fram riktlinjer för hur hälsopåståenden fick användas i marknadsföring. Vid den här tiden var Elin Östman en av flera doktorander som forskade i functional food-relaterade projekt, varav ett av dem fokuserade på sambandet mellan produktegenskaper hos bröd och dess effekt på blodsocker.

– Ett tag pratade alla om ”GI-metoden” och syftade oftast på en kolhydratfattig kost. Men vi som forskat om GI anser att man visst ska äta kolhydrater, men framför allt välja dem med lågt GI som gör att blodsockret stiger långsamt och insulinpåslaget blir lägre, säger Elin Östman.

Hon menar att det istället borde vara fokus på kolhydraternas näringsmässiga kvalitet.

– Fullkornsprodukter från spannmål, som innehåller mycket kolhydrater, är viktiga i vår kost eftersom de levererar kostfibrer och bioaktiva ämnen som är bra både för människor och för tarmbakterier. När man väljer fullkornsprodukter som har lite struktur, typ rågkross, bulgur eller korngryn så är de också snälla mot blodsockret, säger Elin Östman.

Cerealier_nr_3_2019 9_webb 2.jpg
Eftersom blodsockerbalans är centralt för att undvika metabolt syndrom är det ett viktigt område inom functional foods. De flesta känner till att man håller sig piggare om blodsockret inte svänger kraftigt upp och ner. Men vad färre kanske tänker på är att kroppen även påverkas på lång sikt.

– En jämn blodsockernivå förebygger flera sjukdomsscenarier som är kopplade till den låggradiga och alltjämt pågående inflammation som högt blodsocker medför. Alltför kraftiga svängningar sliter på kroppen och på lång sikt ökar risken för diabetes och hjärt-kärlproblem, säger Elin Östman.

Vad tror du om framtiden för functional foods, kommer alla livsmedel vara funktionella i matbutiken om 50 år?

– Traditionella livsmedel måste bli functional foods om vi vill förbättra folkhälsan. Jag tror mer på att göra justeringar i sådant som människor redan gillar att äta. Ta bröd som jag har jobbat mycket med. Om de bakas med klokt valda ingredienser och tillreds som smörgåsar med hälsosamma pålägg så kan vi fortsätta äta bröd och samtidigt måna om vår hälsa. Vi ska inte bara uppfinna nya livsmedel.

– Vi kommer aldrig att få fram ett, eller några, functional foods som ensamt kan lösa våra hälsoutmaningar. Det forskningen hittills visat är att sömn, motion och mental avkoppling är, och förblir, grundpelarna för ett hälsosamt leverne, tillsammans med sund kost på miljövänligt producerade råvaror, avslutar Elin Östman.

Text: Jenny Ryltenius
Illustration: Amanda Berglund

Läs hela artikeln i Tidningen C - nr 3 2019

Japansk definition av livsmedelsfunktion

1. Primär funktion: att ge näring och hålla livsprocesserna igång.
2. Sekundär funktion: smak, konsistens, lukt med mera.
3. Tertiär funktion: förändra fysiologiska egenskaper i positiv riktning vid sidan av att vara näring.

Functional Foods kan definieras som livsmedel som har en tertiär funktion.