Snart finns det ingen ursäkt för att missa proteinhalten eller läcka kväve till omgivningen.

Just nu stödjer Lantmännens Forskningsstiftelse två kväveprojekt. Ett är »Labbgruppering för intelligenta beslutsstödsystem« (LADS, www.slu.se/ lads) där doktoranden Sandra Volters, SLU Skara, vässar informationen från satellitbilder för proteinhalter i brödvete och maltkorn. I ett annat arbetar Thomas Börjesson,projektledare Agroväst, med modeller som kombinerar väder och satellitbilder för att förutsäga proteinhalt i samma grödor. Projekten drar stor nytta av varandra och producerar, förutom vetenskapliga rapporter, direkt användbara metoder. Denna och liknande forskning, både i Sverige och utomlands, bidrar till att tekniska krav från industrin och samhällets miljökrav kan uppnås samtidigt. Snart finns det ingen ursäkt för att missa proteinhalten eller läcka kväve till omgivningen.

Text: CG Pettersson, Lantmännen R&D
Foto: ESA