Projekt som finansieras av vår egen forskningsstiftelse kan till skillnad från mera grundläggande forskning ofta tillämpas relativt snabbt vilket är en styrka.

Några av de områden som identifierats i rapporten, och där forskningsstiftelsen redan idag har pågående projekt, är hållbar växtnäring och växtskydd, omställning till fossilfrihet och jordbruksmetoder för bättre skördar med mindre miljöpåverkan och stärkt biologisk mångfald. Ett annat angeläget område är metoder för beräkning av kolinlagring och lustgasutsläpp från mark. Alla som är engagerade i forskning vet att den tar tid. Projekt som finansieras av vår egen forskningsstiftelse kan till skillnad från mera grundläggande forskning ofta tillämpas relativt snabbt vilket är en styrka. Att säkra matförsörjningen för en växande befolkning samtidigt som påverkan på klimatet ska minska och den biologiska mångfalden gynnas är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Vi ser fram emot att bidra till lösningen och fortsätter att investera i forskning för framtidens jordbruk.

Text: Claes Johansson, Lantmännens hållbarhetschef och Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D
Foto: Lantmännen/Johan Olsson