Under 2022 års stiftelsedag bjöd Lantmännens Forskningsstiftelse på flera spännande föredrag om pågående forskning.

Rikard Landberg, forskare vid Chalmers, arbetar med projekt om fullkorn och individuell nutrition, bland annat finansierade av Lantmännens Forskningsstiftelse. Rikard inledde med att konstatera att fullkornintag minskar risken att dö i förtid av sjukdomar som diabetes, tjocktarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt ses stora skillnader i effekt mellan olika individer, något som bara till en liten del kan förklaras av genetiken.

Om vissa tarmbakterier ger större fördelar av fullkorn kan det vara en bit på väg mot individuella kostråd.

Nu studeras hur tarmflorans sammansättning påverkar effekten av fullkorn. Om vissa tarmbakterier ger större fördelar av fullkorn kan det vara en bit på väg mot individuella kostråd. Francisco Vilaplana, forskare vid KTH, lyfte hur olika typer av sidoströmmar som vetekli kan utnyttjas bättre i livsmedel. Genom att dela upp kliet i mindre beståndsdelar kan värdefulla livsmedelsingredienser tas fram. Fibern arabinoxylan eller AX som det ofta förkortas, kan användas för att göra fiberrikt bröd ljusare. Till det arbetet bidrar Lantmännens industridoktorand Solja Pietiäinen. Tre forskare från olika institutioner vid SLU berättade om bilder och ny teknik som hjälpmedel i lantbruket. Aakash Chawade beskrev hur bildanalys kan användas vid växtförädling. Genom att analysera bilder som tas dagligen under en längre period kan ett mått på biomassa, sjukdomsförekomst och tillväxt fås hos individuella plantor i försöksfält eller i växthus.Drönare_600x400.png   
Mats Söderström gav en översikt av hur olika våglängder av ljus kan användas för mätningar i fält med exempelvis drönare eller satellit. Med hjälp av olika ljusband görs modeller för att förutse proteinhalt vid skörd. Tekniken används i dag vid begynnande mognad i fält, men studier pågår för att kunna göra en ännu tidigare bedömning. Målet är att kunna styra insatserna i olika delar av fältet med bland annat jämnare och högre proteinhalt som resultat.

Målet är att kunna styra insatserna i olika delar av fältet med bland annat jämnare och högre proteinhalt som resultat.

Anna Hessle avslutade med en genomgång av området digitaliserad tillsyn och övervakning i djurhållningen. Virtuella stängsel är en möjlighet där halsband på djuren »hägnar in« ett område. Om djuret kommer nära »stängslet« avger halsbandet ett varningsljud, och försöker djuret passera den satta gränsen får det en svag stöt. Tekniken är ännu inte tillåten i Sverige. En fråga inom forskningen som återstår är om djuren förstår att det är ett stängsel trots att det inte syns.

Text: Helena Fredriksson, Forskningschef Lantmännens Forskningsstiftelse