Inblick i projekt kring torka och bevattning

I projektet ”Foder för torka” utvärderar vi flera vallsorter för torktolerans och vattenanvändningseffektivitet. Projekten leds av Aakash Chawade, forskare vid SLU, och med i projektteamet finns Lantmännens egen seniora växtförädlare Linda Öhlund.

Resultaten från projektet förväntas identifiera material från Lantmännens förädlingsprogram för vallväxter bättre anpassat till det förändrade klimatet. Genom att inkludera torktoleranta fodergenotyper i foderblandningarna tillsammans med välkända bevattningsmetoder under torka, skulle lantbrukare kunna få en bättre avkastning på sina vallodlingar under torka.

I projektet:

  • Har teamet etablerat ett fältförsök på Öland i sydöstra Sverige där torka är frekventa.
  • Kommer konventionella metoder, jordfuktighetssensorer och drönare användas för att övervaka försöket. Drönare utrustade med RGB, multispektral och värmekameror kommer att användas.
  • Har torktolerans för foder börjat studeras under kontrollerade förhållanden genom fenotypning med hög genomströmning i samarbete med Kristiina Himanen på NaPPI - Finnish National Plant Phenotyping Infrastructure.
  • Kommer möten hållas med bönder från Öland för att lära sig hur de hanterar torkan.

Ett högaktuellt projekt med spännande samarbetspartners med finansiering från Lantmännens Forskningsstiftelse! Se mer om projektet i videon nedan.