År 2018 startades programmet LivsID för industridoktorander vid SLU, en del av Livsmedelsstrategin. Här ingår bland annat Annie Larssons studie om hur lignin i vallfoder påverkar smältbarheten hos idisslare och mitt projekt om bakkvalitet. Lantmännens Forskningsstiftelse delfinansierar även ett industridoktorandprojekt som undersöker möjligheterna för fraktionering av vetekli, som leds av Solja Pietiäinen.