Havre har tidigare främst uppmärksammats för sitt innehåll av den lösliga fibern betaglukan och dess positiva hälsoeffekter. I dag är intresset även stort för dess proteiner, som med sin gynnsamma sammansättning är en spännande ingrediens i nya växtbaserade produkter. Det höga fettinnehållet är en annan egenskap som särskiljer havre från andra sädesslag.