Att utveckla och modernisera uppfödningen av slaktgrisar är viktigt för en hållbar svensk grisproduktion.

En slaktgrisbox har i princip sett likadan ut sedan 60-talet. Att utveckla och modernisera uppfödningen av slaktgrisar är viktigt för en hållbar svensk grisproduktion. En väg är att hålla grisar i större grupper på 100 till 400 grisar, mot normala 12 till 14 grisar i en box. Fördelen med detta är främst att grisarna får mycket större fri yta att röra sig på. Forskarna i projektet »Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp – framgångsfaktorer och fallgropar« är Rebecka Westin, Jenny Yngvesson och Elin Karlsson från SLU, samt Carl-Johan Ehlorsson, djurhälsoveterinär på Gård & djurhälsan. Målet är att öka kunskapen om grisar i stora grupper och att bidra till utformningen av nya råd om hur man bäst bygger och utformar nya stall. Dessutom vill forskargruppen ta reda på hur fodersystemen bäst ska utformas och hur stora grupper av grisar som är lämpligast. Projektet inleds med en inventering av vilka alternativa stallsystem som finns i Sverige och i Danmark. Ofta är det lösningar som kreativa grisproducenter tagit fram själva. Inventeringen blir en slags referens för vilka möjligheter som finns. I en andra fas av projektet ska forskarna mer utförligt studera ett tiotal besättningar som har en ny typ av stallsystem, så kallade vågstallar.

...grisarna har tillgång till olika områden för utfodring, vila, aktivitet och gödsling.

Även i vågstallarna går grisar i storgrupp där grisarna har tillgång till olika områden för utfodring, vila, aktivitet och gödsling. Med hjälp av ny teknik vägs grisarna när de ska ta sig till foderområdet. Beroende på sin vikt slussas de till den utfodringsstation som innehåller det foder som passar grisens behov bäst. Forskargruppen kommer att samla in produktionsdata från de olika gårdarna, men också göra en bedömning av djurens hälsa och undersöka hur deras beteende påverkas av att leva i större grupp.

Vi vill försöka göra en utvärdering av vilken gruppstorlek som passar bäst. Grisarna ska ju trivas.

Vi vill försöka göra en utvärdering av vilken gruppstorlek som passar bäst. Grisarna ska ju trivas, säger Elin Karlsson, en av forskarna i projektet. Det finns många faktorer som behöver undersökas i de nya typerna av stallsystem, bland annat hygien, hälsa, produktionseffektivitet, hur det är att sköta grisarna och hur man tränar grisarna och får dem att vilja gå genom slussarna. Projektet ska redovisas sommaren 2023.

Text: Kerstin Sigfridson, Lantmännen R&D
Foto: Elin Karlsson, SLU