Just nu är det full aktivitet i de projekt som beviljades av Lantmännens Forskningsstiftelse i höstas. Bit efter bit faller på plats efter det arbete som påbörjades före sommaren, när utlysningstexterna till stiftelsens fokusområden »Lantbruk och maskin«, »Bioenergi och gröna material« och »Livsmedel och förpackningar« spikades.