Just nu är det full aktivitet i de projekt som beviljades av Lantmännens Forskningsstiftelse i höstas. Bit efter bit faller på plats efter det arbete som påbörjades före sommaren, när utlysningstexterna till stiftelsens fokusområden »Lantbruk och maskin«, »Bioenergi och gröna material« och »Livsmedel och förpackningar« spikades.

Den här gången prioriterades särskilt de möjligheter och utmaningar som identifierats inom ramen för »Framtidens jordbruk«, som vi berättat om tidigare. Hela 65 ansökningar kom in, det är verkligen ett brett engagemang för dessa frågor i forskarvärlden. Ansökningarna bedöms av beredningsgrupper som består av en blandning av lantbrukare, forskare och tjänstemän från Lantmännen. Det är en styrka att olika perspektiv fångas upp vid bedömningen, vilket också speglas i bredden av de projekt som nu fått medel.

Det är en styrka att olika perspektiv fångas upp vid bedömningen, vilket också speglas i bredden av de projekt som nu fått medel.

Under 2020 beviljade stiftelsen ett 20-tal nya forskningsprojekt. Projekten behandlar alltifrån att undvika problem med överskumning av öl – »gushing«, till att utveckla nya fodergrödor som fungerar i ett förändrat klimat. Andra exempel är studier av proteinskiftet ur olika aspekter, undersökning av fullkornets specifika hälsofördelar samt att skapa mervärden från vetekli och andra sidoströmmar. Forskarna kommer också att studera hur olika delar av havrekärnan kan användas. Allt detta kommer att bidra till en mer resurseffektiv lantbruks- och livsmedelsproduktion, ökade skördar, fördelar för klimat och miljö och ökad lönsamhet på gården.

Allt detta kommer att bidra till en mer resurseffektiv lantbruks- och livsmedelsproduktion...

Utmaningarna antas av forskare viduniversitet, högskolor och institut,framför allt i Norden. Det ska bli väldigtspännande att bygga vidare på plattformen »Framtidens jordbruk« som på sikt kan leda till nya affärsmodeller. Vi vill dela med oss av kunskapen och bidra tillinnovation inom alla stiftelsens fokusområden.Det finns en stolthet i att bidra till forskning för framtiden.

Text: Helena Fredriksson, forskningschef Lantmännens Forskningsstiftelse