Tid 11 december 2020 09:30 - 12:00 Lägg till i kalender
Plats Teams

Välkommen på utbildningsdag med tema Ekonomi och ägarstyrning
för nyvalda förtroendevalda i Lantmännen.
Utbildningen hålls i Teams.

Program:

9.30 Presentation av program och deltagare, Anna Carlström och Cathrine Hannell, Ägarrelationer.
- Frågor som ni vill ta upp under förmiddagen.

9.50 Lantmännens ekonomi, Olov Nyberg, Ekonomi och finans
- Att läsa en årsredovisning– praktiska tips med årsredovisningen för 2019 som grund.

10.30 Paus 10 minuter
- Balans och resultaträkning, vilka nyckeltal är de viktigaste?

11.10 Att äga Lantmännen, Gunilla Aschan, koncernstyrelsen
- Styrning och ansvar
- Ekonomiska och strategiska mål för företaget
- Hur bidrar Lantmännens ägare med kapital?
- Hur får Lantmännens ägare del av vinsten?

11.50 Sammanfattning och avslutning

Anmäl dig via länken https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4244594774404A5C457140

Du får en länk till Teams-mötet till din e-post senast den 10 december.

Välkommen!