Det blåser nya vindar på Swecon. Maskinbranschen står inför stora förändringar när ny teknik för mer miljövänliga motorer drar in och hela arbetssättet ändras i takt med en ökad digitalisering. Samtidigt genomför företaget en generationsväxling. Sedan ett halvår tillbaka är Niklas Lindberg ny divisionschef och Joakim Arndorw ny vd för den svenska verksamheten.

Både Niklas Lindberg och Joakim Arndorw tillträdde sina tjänster mitt under pandemin, en knepig tid att ta sig an ett nytt jobb. Fördelen var att båda två funnits med på Swecons resa under ett antal år. Niklas har varit ekonomichef på Swecon under 5 och ett halvt år. Joakim i sin tur har varit affärschef för service och reservdelar i över 4 år och var dessförinnan på Volvo, varför han känner sitt Swecon både inifrån och utifrån. Läget när de tog över sina positioner var tufft.  Swecon hade haft en turbulent vår med ett hårt stopp i försäljningen när Volvo stängde ner sin produktion av maskiner. Efter hand återhämtade sig dock marknaden och under hösten stabiliserade sig läget undan för undan.  Nu ser de båda nya cheferna på framtiden med tillförsikt.

– Resultatmässigt har det varit rekordår på rekordår sedan jag började. 2020 blev första året under den här perioden som vi inte slår rekord, men vi har klarat oss bra ändå. Nu ser vi en stark efterfrågan på maskineräven fortsättningsvis tack vare den satsning på infrastruktur som görs i Sverige. Servicemarknaden har rullat på hela tiden, men även där har det varit en nedgång – när färre maskiner är igång används de nyare maskinerna mer än de gamla. Våra medarbetare har ställt upp på ett fantastiskt sätt under pandemin och anpassat sig efter förutsättningarna. Även om vi har haft en högre sjukfrånvaro så har vi lyckats hålla en hög kundnöjdhet, säger Joakim.

Niklas konstaterar att Swecon är väl tränat för nedgångar, eftersom man befinner sig i en bransch där upp- och nedgångar i marknaden följer konjunkturen och därmed även den politiska viljan att satsa på infrastruktur.

– Vårt huvudsakliga mål under pandemin har hela tiden varit att skydda vår affär och skydda våra medarbetare. Det har vi klarat bra så här långt. Samtidigt gör vi upp planer för hur vi ska agera när utvecklingen vänder så att vi inte tappar fart.

Stor förändring

Niklas menar att Swecon för närvarande befinner sig i en balansgång mellan att orka hålla i och samtidigt klara av en stor förändring. Bakom hörnet väntar mycket av ny teknik. Eldrivna gula maskiner är redan nu på väg in på marknaden, i framtiden kommer också motorer med bränsleceller och autonoma, förarlösa, maskiner. Riktigt var den här utvecklingen kommer att sluta vet ingen. Varken Swecon eller Volvo CE har hela bilden klar för sig. Men att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att hitta mer miljövänliga lösningar än de traditionella dieselmotorerna är ställt utom allt tvivel.

– Vår uppkopplade värld kommer att påverka vår affär i hög grad. Maskiner som är uppkopplade och data som samlas in finns redan. Det finns en växande förväntan att vi ska vara tillgängliga dygnets alla timmar. Vår kundportal mySwecon är ett led i det arbetet. Men även vardagen för våra säljare och tekniker kommer att förändras. Vi kommer inte längre att behöva göra allt på plats utan alltmer kommer att kunna ske på distans. Genom bland annat remote assist kan teknikern hjälpa en kund utan att vara på plats fysiskt, säger Niklas.

Joakim konstaterar att framtidens Swecon förutom att sälja maskiner och erbjuda service dessutom kommer att utvecklas till ett tjänsteföretag.

– Kunderna kommer att kunna köpa en lösning. Vi kommer att prata mer om tillgänglighet på maskiner och flyttad mängd än arbetade timmar.

För att ta Swecon med in i den uppkopplade framtiden har Swecongruppen inrättat en ny funktion för marknad och strategi. Tidigare Sverigechefen, Christer Söderberg, arbetar i sin nya roll med att utveckla nya affärsmodeller tillsammans med Volvo, universitetet och andra partners.

 På servicesidan är utmaningen nu precis som före pandemin att hitta tillräckligt många bra tekniker. (Se även Grodden nr 2/2020).

– De unga vill ha en bra arbetsgivare och bra karriärmöjligheter inom organisationen. Vi hoppas att exempelvis de nya digitala verktygen kan göra det mer intressant att arbeta som tekniker hos oss. I framtiden kommer ju en tekniker också att få chans att vidareutbilda sig efter hand för att kunna arbeta inte bara med dieselmotorer utan även  med elmotorer.

En nyhet för våren är att man bygger ett centralt lager för reservdelar för Swecon Sverige i anslutning till huvudkontoret i Eskilstuna. Lagret ska tas i bruk under våren och sedan utökas med fler varor efter hand.

– Det blir en bra knutpunkt, för våra tjänster och vår e-handel. Vi tror på fortsatt tillväxt på servicemarknaden och då är lättillgängliga reservdelar grundläggande.

Lantbruket

Swecon brukar inte räknas till Lantmännens kärnverksamhet. Kopplingen till lantbruket är vid första ögonkastet inte självklar, men den finns.

– Vi ser hur alltfler lantbrukare diversifierar sin verksamhet och satsar på entreprenad. Framför allt är det hjullastare vi säljer till lantbruket, förklarar Niklas.

Lantmännens medlemmar har dessutom ett tydligt inflytande i Swecon genom ett så kallat advisory board eller rådgivande organ, där två förtroendevalda, för närvarande Ingemar Gustafsson från Skaraborg och Henrik Malm från Södra Skåne, sitter med. I advisory board tas framför allt frågor av strategisk karaktär upp.

– Vi har inte kunnat ses på ett år nu, men har haft digitala möten, förklarar Niklas.

Internationell verksamhet

Swecons har även verksamhet i Tyskland och Baltikum. Faktum är att den tyska verksamheten vuxit ut och numera är lika stor som den svenska. Konkurrensen är stor och medan man i Sverige har ungefär hälften av marknaden är andelen i Tyskland och Baltikum runt 20-25 procent.

– Det görs stora satsningar på järnvägen i dessa länder just nu. Rail Baltica ska gå från Tallinn i Estland till Warszawa i Polen och vidare till Berlin i Tyskland. Det är ett jätteprojekt och en stor möjlighet för Swecon, men konkurrensen är tuff.

Niklas konstaterar att på sikt är det intressant för Swecon att växa både organiskt och genom kompletterande förvärv både internationellt och i Sverige. Men fokus just nu är att öka förändringstakten för att möta framtiden.

– Vi har haft så fullt upp med att klara den höga efterfrågan på maskiner. För att vara redo för de förändringar som framtidens kunder kommer att kräva måste vi även lägga kraft på att ändra vårt sätt arbeta och göra det snabbare.

Joakim håller med om bilden av nuläget och framtiden:

– Vi kan alltid bli bättre på allting, men det allra viktigaste är väl att leva i förändringen, att använda vår kreativitet till att förbättra verksamheten och ha en bra grund att stå på även framöver.

Men först hoppas alla så klart att pandemin ska klinga av och livet återgå till det normala.

– Jag ser fram emot att få träffa arbetskamraterna oftare än vi gör nu. Det är viktigt att ha kul på jobbet, avslutar Niklas.

Text: Helena Holmkrantz

Bilder: Swecon