Utveckling är en ständigt pågående process som lönar sig. På Nötcenter Viken är den resultatet av ett målmedvetet ledarskap, engagerade medarbetare, hälsosam djurhållning och mod att våga förändra i foderstaten ofta. 

Första halvåret 2020 pekade avkastningskurvan stadigt uppåt, för att i maj nå gårdens högsta dygnsnotering någonsin på 46,6 kilo per ko.

Nötcenter Viken är Lantmännen Lantbruks egen mjölkgård, mitt på Skaraborgsslätten, ett par kilometer öster om Falköpings tätort. Ulrika Nilsson har varit driftchef här sedan 2017, men har arbetat på gården de senaste tio åren. Hon gillar utveckling och har höga ambitioner.

– Vi som jobbar här är ett team där var och en är oerhört viktig för framgångarna, konstaterar hon. Alla vet att vi har höga mål och tar ansvar för sin del i helheten.

Successivt allt högre avkastning från de cirka 400 mjölkande korna är nämligen ingen självklarhet, utan resultatet av envis målmedvetenhet.

– Allt vi gör handlar om att göra det så attraktivt som möjligt för våra kor vid foderbordet och att de får sin idisslande tid i lugn och ro, fortsätter Ulrika Nilsson. Vi stör dem inte i onödan, alla djurskötare som jobbar med mjölkningen utför rutinerna lika noggrant, semineringen sitter klockrent och vi bevakar klimatet i stallarna hela tiden.

Och så handlar det naturligtvis om hög kvalitet och rätt balans mellan foderråvaror och färdigfoder i foderstaten. Foderansvarig Alexander Runesson har de senaste två åren jobbat aktivt för att hitta gårdens optimala foderstrategi tillsammans med Ulrika Nilsson. Han kombinerar uppdraget med eget företagande på den tidigare lantbruksskolan i Plönninge, som han arrenderar för mjölkproduktion. Dessutom är han Lantmännens Lantbruks Nötfor-säljare i Halland.

– Allt blir bättre när vi bollar utmaningar och idéer tillsammans, konstaterar han. Vi utvärderar och förfinar foderstrategin utifrån dagliga uppföljningar av mjölkmängd och mjölkens kvalitet. Vi är dessutom noga med att ha rätt ts-halt, så vi testar foderpartierna en gång i veckan.

Höga mål

Redan i inledningen av samarbetet satte Alexander Runesson och Ulrika Nilsson upp rejält höga mål för både verksamheten och avkastningen på Nötcenter Viken. Delmål efter delmål har de kunnat checka av och våren 2020 nåddes gårdens toppnotering någonsin.

– Det hände i maj, då snittet per ko på ett dygn var 46,6 kilo, säger Ulrika Nilsson. Det är alltså ett genomsnitt, i besättningen finns kor som mjölkar 75 kilo och andra 35 kilo. Vid sista provmjölkningen ligger korna på 12 688 kg ecm, per rullande tolv månader.

Grovfoder är grunden

Foderstaten består först och främst av ett grovfoder av riktigt bra kvalitet, som därefter optimeras genom en inblandning av minst två färdigfoder från Lantmännen Lantbruk.

– Gårdens grovfoder är grunden, säger Ulrika Nilsson. Vi har sått in en fröblandning, Mira21, särskilt anpassad för våra behov och gårdens förutsättningar. I mitten av maj klipper jag en provruta för analys. Första skörden lägger jag in i Vallprognos, andra skörden klipper jag för vår egen del.

– Vi har etablerat ett arbetssätt där vi tänker utanför givna ramar och vågar testa oss fram, konstaterar Alexander Runesson. Annars kan vi aldrig förvänta oss bättre resultat.

– Generellt sett tycker ser jag att lantbrukare tar för lång tid på sig innan de gör förändringar i foderstaten, fortsätter han. Det är både lärorikt och utvecklande att testa och själv upptäcka vad som händer med resultatet vid relativt små, men täta förändringar.

Ulrika Nilsson vill ännu en gång påtala att alla medarbetare på Nötcenter Viken har en del i framgångarna.

– Jag vill att alla ska ha samma härliga känsla när vi lyckas, säger hon. Alla är väl medvetna om att vi har höga mål och alla vet att vi ska vara bäst! Det betyder också att vi firar tillsammans när det går så här bra – här serveras ganska ofta tårta eller smörgåstårta i personalrummet.

Sent våren 2020 beslutades även om att ersätta Nötcenter Vikens mjölkningskarusell med en robotanläggning.

– Det är en större investering som kommer att påverka vårt dagliga arbete och möjligheterna på gården, säger Ulrika Nilsson. Projektering pågår och upphandlingen är ännu inte avslutad, men det blir naturligtvis en stor förbättring i djurskötarnas arbetsmiljö.

Text: Katarina Averås

Bild: Øyvind Lund

Läs hela Grodden 5-6 2020