Groddenstipendiet

Syftet med Lantmännens lantbrukarstipendier, Groddenstipendiet, är att uppmärksamma framstående lantbruksföretagare. 

Stipendiaterna är med och leder utvecklingen inom näringen. Kreativa företagare som utvecklar sitt företagande är viktiga som positiva förebilder inom lantbruket, och därmed också för Lantmännen. Stipendiet består av inbjudan till ett seminarium i samband med föreningsstämman där stipendiaterna bland annat får träffa vd och ordförande samt utbyta erfarenheter med varandra.

Årets stipendiater

Anna-Karin och Joakim Aaby-Ericsson, Alvesta

Mjölkproduktion, köttproduktion. Foderodling med vall, majs, helsäd och spannmål.
Motivering:
Årets stipendiater har med ett enastående engagemang, en stor förändringsvilja, en förmåga att se möjligheter i stället för hinder och med en tydlig målinriktning utvecklat ett lönsamt mjölkföretag i ständig tillväxt.

David & Lena Svantesson, Tun

Växtodling, slaktsvinsproduktion.
Motivering:
David  och Lena är två duktiga lantbrukare med ett stort engagemang i det egna företaget och föreningslivet.

Johan Persson, Söderbärke

Nötköttsproduktion
Motivering:
Johan är ett utmärkt exempel på hur en ung lantbrukare genom målmed-vetenhet och utan stort grundkapital lyckats starta ett lönsamt lantbruks-företag med tillväxtpotential i en byggd där åkermarken annars setts som marginalmarker utan produktionspotential.

Peter Korsbaek Andersen

Växtodling med fokus på spannmål men även potatis, sockerbetor samt fröodling av rödklöver.
Motivering:
Peter är en driven person som genom ett genuint intresse för lantbruk utan att ha varit född in i näringen byggt och bygger upp en verksamhet som sätter avtryck i bygden på ett föredömligt sätt.

Thomas Nilsson, Romakloster

Växtodling och markarbeten, som täckdikning och markavvattning.
Motivering:
Thomas Nilsson har på ett kreativt sätt i sann entreprenörsanda utvecklat en tidigare sidoverksamhet i företaget till att idag vara det ledande företaget inom markdränering och uppodling. Detta till gagn för de gotländska markernas avkastningsförmåga.

Mikael och Staffan Danelius, Vårgårda

Mjölk, växtodling, entreprenad.
Motivering:
Mikael och Staffan är två duktiga företagare med ett stort engagemang i familjeföretaget. Ett företag med flera ben att stå på och med en positiv framtidstro som på flera sätt inspirerar till utveckling hos andra lantbruksföretagare i regionen.

Arvid Lindgren & Tove Bondesson, Vagnhärad

Växtodling , uthyrning av hus, samarbete om köttdjur, stallar och beten.
Motivering:
Med sitt brinnande intresse för växtodling har Arvid med familj på kort tid utvecklat sitt företag från grunden till en nu väl fungerande verksamhet, vilken är ett föredöme för lantbruket i Sörmland.

Magnus Svedman, Kungsbacka

180 mjölkkor + rekrytering, snöröjning och vallskörd.
Motivering:
Från anställd till delägare tillsammans med tidigare arbetsgivaren visar på stort engagemang och intresse för näringen. Genom öppen gård och hög standard på verksamheten är Svesgård ett föredöme.

Lars Hamberg, Nyland

Växtodling
Motivering:
Lars visar att det går att bedriva växtodling i Västernorrland med mycket goda resultat. Med stor passion och noggrannhet i sin odling och sitt företag statuerar han ett fint exempel för unga hur man kan bedriva ett jordbruk i Norrland med fokus på spannmål.

Anders Halén, Hammarstrand

Mjölkproduktion
Motivering:
Anders är en ung driftig kille med ett brinnande intresse för det han jobbar med.