Aktuellt från Lantbruk och Maskin

December 2021

Året för Lantbruk har varit händelserikt med priser på insatsvaror och spannmål som vi inte har upplevt på många år.

Efter förra årets rekordskörd och invägning i Degernäs så tog Lantbruk beslut om en tidigareläggning av en ny och större spannmålstork som invigdes 13 september av Distriktets ordförande Ronny Olofsson. Fram till 24 oktober så har det vägts in cirka 4000 ton foderkorn av bra kvalitet.

Under hösten så har priserna på framförallt axan stigit kraftigt och Lantmännen gick ut med ett brev där vi förklarade läget och att det var viktigt att lägga sin beställning senast 17/1 2022 för att hinna få sin gödsel senast till våren. Hur läget blir därefter är idag ett oskrivet blad.

Vi från Lantmännen Lantbruk vill tacka för 2021 och ser fram emot ett nytt och utmanande 2022.

Hans Westbom

Regionchef Lantbruk Region Norr

imagehuog.png