Sommarhälsningar från Västra Sverige

Teams, skype, webbinarier och alla möjliga och omöjliga sorters digitala utbildningar och möten har vi i Distriktsstyrelsen ägnat det första halvåret åt. Precis som alla andra har vi stretat på för att hålla intresse och energi uppe.

Distriktsstyrelsen deltog i centralt arrangerade seminarier där vi diskuterat Lantmännens strategi, kapitalstruktur och utdelning till ägarna. Dessa forum är en fortsättning på den alltid pågående ägardialogen som nu går under arbetsnamnet ”Medlem 2030”.

På vår egen Distriktsstämma i mars var antalet deltagare ungefär detsamma som under de föregående fysiska stämmorna. Blickar vi framåt bortom pandemin får vi hoppas att vi kan välja själva om vi vill delta fysiskt eller digitalt på kommande möten.

Nu går det fort till en ny skördeperiod börjar och vårt lantbruk står i fokus på många sätt. Vår svenskproducerade mat har värderats upp och väckt intresse hos konsumententerna.

Med hopp om ett gynnsamt väder så gör vi lantbrukare om vårt landskap till en enda stor SKÖRDEFEST 2021.

Lycka till! önskar din Distriktsstyrelse i Västra Sverige!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

YouTube preview

Distriktsstyrelsen presenterar sig