Distrikt Sörmland

Distriktsstyrelse

Arvid Lindgren

Ordförande
076-3382092
E-post: arvid@starvaxt.se

Jenny Andrén

070-3052902
E-post: jenny@watzab.se

Gustav Wennerberg Eriksson

Mob. 0702076301
gustav.wennerberg.eriksson@gmail.com

Johan Bjurevall

Vice ordförande
070-3481270
E-post: Johan.Bjurevall@delaval.com

Elisabet Svensk

070-6040705
E-post: elisabet.svensk@gmail.com

Marie Andersson

Sekreterare
0708961191
E-post: marietandersson@outlook.com

Gustaf Kjellin

070-880 63 40
E-post: gustaf.lida@gmail.com

Valberedning

Carl-Adam Samuelsson

Sammankallande
Mob: 070-9380709 
E-post: carladam.samuelsson@fastighetsbyran.se

Johan Ericson

Mob. 0735015384
ericson.johan@hotmail.com

Lena Claeson

Mob: 070-287 02 80
E-post: claesonlena7@gmail.com

Jan Claesson

Mob: 070-640 8121
E-post: janne@nederstagard.se