Från Jord till Bord - Farming as usual

Joakim Borgs, ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, reflekterar:

Med anledning av den rådande situationen i samhället kan vi inte ordna medlemsträffar och mötesplatser som vi brukar. Det är naturligtvis tråkigt. Men destå viktigare är det att hålla kontakten med våra medlemmar. 

 

Under mina 17 år som lantbrukare har jag ofta uppskattat mina djärva försök till innovation. Jag brukar när jag ställs inför ett vägval tänka att det bara är den som vågar och satsar som har möjlighet att vinna. Ibland satsar men fel, och lär sig något av det, ibland satsar men rätt och lär sig av det också.

På vår gård Borgs Lantbruk i Gustafs har vi också valt att ha fler ben att stå på, alla är inom lantbruk och skog. Huvuddelen av vår omsättning kommer av den mjölkproduktion vi har med ca 160 kor, men en stor del kommer också från vår växtodling mycket tack vare vår djurhållning. Jag har alltid sett helheten och synergier mellan produktionsgrenar som en potential.

Lång växtföljd

Ett exempel som jag vill för er berätta om är vår växtföljd och tre grödor som väldigt bra ”gifter” sig med varandra. Som ung lantbruksstuderande åkte jag söder ut i landet för att lära mig mer om lantbruk. Jag hittade en gröda som inte odlades på mina breddgrader vid det tillfället men som enligt mina teorier skulle passa väldigt bra i vår växtföljd. Problemet var bara att alla mina läromästare sa att den inte gick att odla morr om Mälaren och definitivt inte i Dalarna!

Vårbruk i södra Dalarna

Men tanken gick inte att släppa och när några kollegor någon mil söder om mig provade med viss framgång vågade jag ändå prova att odla Höstraps. Nu efter 10 år med Höstraps i vår 9 åriga växtföljd kan jag konstatera att det går utmärkt!

Raps och vall

Vår genomsnittsskörd är ganska jämn över åren och ligger på ca 4400kg/ha. Hur årets raps kommer att bli kan bli intressant att följa efter en väldigt annorlunda snöfri vinter. Just snötäckt mark under vinterhalvåret har visat sig vara en stor fördel för rapsen.

Modellen vi använder är vallinsådd i renbestånd som det första vi sår på våren för att hinna ta minst två vallskördar under insåningsåret. I år såddes vallen redan redan 10: april och har nu kommit upp. Därefter följer 3 vallår där vi 3:e året etablerar vår raps i början av augusti på vallbrott efter 2:a skörden gräs. Flytgödsel till vallen på våren och inför sådd 60 kg tillgängligt kväve i form av flytgödsel. Rapsens bonuseffekt är att den är en utmärkt förfrukt till höstvetet. Meskörden för oss är ca 1500kg jämfört med vete efter spannmålsgröda.

Just i år har vi två sorter, DK Exalte och Sy Florian.  Redan 1:a maj såg vi första blomman i DK Exalte medans SY Florian ligger ca 10 dagar efter. Normalt brukar det för oss vara en fördel med tidig blom med tanke på rapsbaggarnas framfart. En nackdel kan vara om vintern som i år hänger kvar till i maj med snö och kyla och hur det påverkar blommorna. På bilden från idag den 13: maj ser vi hur nattens snöfall ligger kvar.

LM2 hjälper att göra affärer

För att sälja rapsen brukar det vara en god affär att använda något av Lantmännens olika verktyg som man hittar på LM2. Här hittar man både aktuella terminspriser och får tillgång till verktyget Finansiell spannmålshandel. Efter en kort utbildning kan man själv prova att köpa och sälja kontrakt. Rekommenderas för den som vill ta ett steg längre med sin spannmålsaffär.

Följ Dala-Aros på facebook

Jag hoppas kunna komma tillbaka under säsongen med uppdatering om min höstraps och vallinsådd. Ni som är intresserade att själva komma och titta är välkomna att ta Rv70 från Gustafs mot Borlänge så finns ett par fält strax norr om vägen i Naglarby där det ena har båda sorter för jämförelse.

Som alltid är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen för diskussion och funderingar kring Lantmännen. Även om stora delar av värden står stilla så fortsätter vår livsmedelsproduktion som vanligt!

Joakim Borgs