Stjärnägg och Lantmännen i nytt partnerskap för en mer hållbar äggproduktion

Nyheter, 2024

Sveriges ledande äggleverantör Stjärnägg ansluter sig nu till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Med spannmål odlat enligt programmet som del av sitt foder fortsätter Stjärnägg att minska sitt klimatavtryck. Partnerskapet är också en milstolpe där Lantmännen nu erbjuder mer hållbart spannmål från programmet till kunder inom animalieproduktion.

Enligt nyligen genomförda klimatberäkningar är det genom hönans foder som Stjärnägg har störst möjlighet att nå sina hållbarhetsmål. Spannmålet utgör den enskilt största ingrediensen i hönans foder, och genom att minska dess klimatpåverkan kan Stjärnägg göra betydande framsteg. Mot bakgrund av detta har Stjärnägg nu anslutit till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk – och blir därmed första partner inom animalievärdekedjan.

– Vi är stolta över att gå med i Klimat & Natur-programmet och ta ytterligare steg mot att minska vårt klimatavtryck. Genom att sätta upp tydliga mål och genomföra åtgärder för att minska utsläppen, strävar vi efter att vara en föregångare i äggbranschen gällande hållbarhet. säger Håkan Burlin, vd på Stjärnägg.

Programmet innehåller konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från odlingen och insatser som gynnar den biologiska mångfalden, såsom fossilfria bränslen i traktorn och blommande zoner på åkern för insekter och pollinationer. Sedan starten av programmet 2015 har klimatpåverkan från odlingen av spannmål minskat med upp till 45 procent, jämfört med svensk konventionell odling. Genom spannmålet kommer Stjärnägg att kunna bidra till mer hållbar bransch och fortsätta leverera högkvalitativa ägg.

– Vi är glada att få välkomna Stjärnägg in i det här partnerskapet. Genom Klimat & Natur kan vi, tillsammans med våra kunder, erbjuda konsumenter mer hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.

Sedan tidigare är stora delar av Lantmännenägda Kungsörnens och AXA:s sortiment märkta med Klimat & Natur. Lantmännen jobbar även med partnerskap inom livsmedelskedjan. Bland anslutna partners i programmet återfinns Polarbröd, Paulig, Spendrups och Semper.

Läs mer om Klimat & Natur på www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/klimat-natur/.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com