Lantmännens förvärv av HKScans svenska verksamhet har godkänts av EU-kommissionen – transaktionen förväntas slutföras under mars månad

Nyheter, 2024

Lantmännen tecknade den 29 december avtal om att förvärva 100 procent ägarskap av HKScan Sweden AB. Efter att förvärvet nu har godkänts av berörda myndigheter förväntas transaktionen slutföras under mars 2024.

Till dess att transaktionen slutförts fortsätter Lantmännen och HKScan Sweden AB att agera som separata företag.

Mer information:

Läs gärna även vår nyhet när vi annonserade affären i december.