Lantmännen Cerealias klimatmål har validerats av Science Based Targets initiative

Pressmeddelanden, 2024

De ambitiösa klimatmål som Lantmännen Cerealia arbetar mot för att minska utsläpp från både den egna verksamheten och från inköpta varor och tjänster är i linje med vad som krävs för att begränsa den global uppvärmningen i enlighet med parisavtalets målsättning. Science Based Targets initiative har nu godkänt Lantmännen Cerealias mål.

Med bas i spannmål från lokala åkrar erbjuder Lantmännen Cerealia livsmedel till konsumenter, industri-, och foodservicekunder över hela Norden. Skördens betydelse för verksamheten och för Sveriges livsmedelsförsörjning gör klimatfrågan central.

 - Vårt erbjudande är avhängigt ett livskraftigt lantbruk med goda skördar. Det är därför naturligt för oss att konstant verka för att minska vår klimatpåverkan. Vi är glada över att vara en del av SBTi, då det ger alla i branschen en gemensam referensram och målbild. Nu fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att minska utsläppen i hela värdekedjan, säger Martin Thilander, Managing Director för Lantmännen Cerealia Sverige.

Lantmännen Cerealia förbinder sig att minska sina utsläpp i Scope 1 och 2 med 42% till 2030 från basåret 2021. Under samma tidsperiod ska utsläppen från specifika kategorier i Scope 3 minskas med 25%. Dessutom har Lantmännen Cerealia också fått sitt FLAG-mål godkänt, vilket är mål relaterat till landbaserade utsläppsminskningar och upptag. Målet är att reducera landbaserade utsläpp med 30,3% från basåret 2021.

 - Vid produktion av livsmedel är utsläpp relaterade till markanvändning en betydande del. Odlingsledet är således centralt; både för att säkerställa näringsrika livsmedel och för att tackla dagens klimatutmaningar. Här har vi som en del av Lantmännen en unik position och möjlighet att göra skillnad för hela värdekedjan, berättar Linnea Heiskala, Head of Sustainability, Lantmännen Cerealia.

Nyckeln till en långsiktigt hållbar användning av odlingsmark är att skapa förutsättningar för lantbrukarna att fasa ut fossila bränslen och investera i ny teknik.

 - På Lantmännen Cerealia erbjuder vi sedan 2015 livsmedel med lägre klimatpåverkan, genom vårt odlingsprogram Klimat & Natur. Härigenom introduceras kontinuerligt klimatreducerade åtgärder i odlingsledet. En nyckelkomponent i programmet är den merbetalning lantbrukaren får för att kunna täcka de ökade kostnaderna.  Det är den här typen av initiativ som behövs för att kunna skapa långsiktiga förändringar, säger Martin Thilander.

 - Enskilda företags klimatmål är bra i sig, men verklig skillnad kommer från att ha ett bredare perspektiv och att arbeta i partnerskap i värdekedjan. Vi är därför glada att SBTi växer så att hela branschen får en gemensam referensram och målsättning, säger Linnea Heiskala.

FAKTA Lantmännen Cerealia x SBTi

Energi & industri: Lantmännen Cerealia åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser relaterat till Scope 1 och 2 med 42% senast år 2030, jämfört med basår 2021*. Lantmännen Cerealia åtar sig också att, inom samma tidsram, minska utsläppen av växthusgaser relaterat till Scope 3 från inköpta varor och tjänster, kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transporter och distribution bakåt i värdekedjan, verksamhetsavfall och tjänsteresor med 25%*. 
*Dessa mål inkluderar markrelaterade utsläpp och kolinlagring från biobränslen.

FLAG (Forest, Land & Agriculture): Lantmännen Cerealia åtar sig att minska utsläpp av växthusgaser relaterade till skog- och markanvändning samt jordbruk med 30,3% senast 2030 jämfört med basår 2021**. Lantmännen Cerealia åtar sig också att inte medverka till att någon avskogning sker på grund av inköp av råvaror eller ingredienser som är kopplade till avskogning. Måldatum för detta är satt till 31 december 2025.  
**Målet inkluderar både utsläpp och kolinlagring relaterade till FLAG (skog- och markanvändning och jordbruk).  

Läs mer om Science Based Targets här: www.sciencebasedtargets.org/

Läs mer om Lantmännen Cerealia här: www.lantmannencerealia.se/

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Bontesse de Filippis, Head of Communication, Lantmännen Cerealia
Tel: 010 556 98 21
 E-post:
emelie.bontesse@lantmannen.com