Landsbygdsministern i möte med Lantmännen och Spendrups – om hållbar innovation, ökad livsmedelsproduktion och stärkt beredskap

Pressmeddelanden, 2024

15 maj besökte landsbygdsminister Peter Kullgren Lantmännens framtidsgård i Bjertorp. Här presenterade Spendrups och Lantmännen olika sätt att utveckla svensk livsmedelsproduktion och driva en hållbar omställning. Vidare gav man förslag på åtgärder för att få det svenska lantbruket så starkt, lönsamt och robust som möjligt.  

– Det var glädjande att återigen träffa Peter Kullgren, inte minst där det spännande händer – på vår framtidsgård. Mötet var ett bra tillfälle att visa praktiska exempel på vårt innovationsarbete med syfte att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Vi upprepade även det viktiga, men dessvärre inte självklara i debatten – för att kunna nå målen i livsmedelsstrategin och uppfylla hållbarhetsmålen krävs ett ökat samarbete mellan näringsliv och politik. Det är möjligt att nå målsättningarna, men det innebär investeringar som är för stora för lantbrukarna själva att bära, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.  

Lantmännen samarbetar sedan 2022 med Spendrups kring odling av maltkorn enligt Klimat & Natur, ett odlingsprogram som innehåller metoder för att effektivisera jordbruket, minska klimatpåverkan och främja biologisk mångfald.  

– Bryggerier och lantbruket har arbetat tillsammans i flera tusen år och vi är stolta över att vara en del i att utveckla framtidens jordbruk. Det är viktigt att livsmedelsproducenter och lantbrukare samarbetar för utveckling av en mer hållbar livsmedelsproduktion och i ett större perspektiv för att bidra till Sveriges hållbarhetsmål, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.  

Med på mötet var även Carl-Fredrik Svederberg, ordförande i Lantmännens distrikt Skaraborg, som gav praktisk inblick i lantbrukets vardag – bland annat dess möjligheter med ny teknik och utmaningar i form av ökande kostnader. 


Mer information  

  • Pressfoton. Kontakta presstjänst för personnamnen.  

  • Lantmännens framtidsgård i Bjertorp: 890 hektar på Varaslätten där Lantmännen testar nya sätt att odla, utsädessorter, ny teknik och kombinationer av olika åtgärder för framtidens jordbruk. Här utvecklas fältkörning, precisionsodling, blommande zoner och fågelåkrar för att optimera odlingssystem, främja biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.  

  • Klimat & Natur: Lantmännens odlingsprogram, där bland annat Spendrups medverkar. Genom att vara med i programmet följer man Lantmännens riktlinjer för Framtidens Jordbruk vilka innehåller konkreta åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minskar klimatpåverkan.  


För mer information, kontakta gärna 

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00 
E-post: press@lantmannen.com