I dag startar Almedalen – Lantmännen diskuterar klimatomställning, livsmedelsberedskap och ökad svensk livsmedelsproduktion

Nyheter, 2024

Nu startar Almedalsveckan igen, och även i år är Lantmännen representerat. Utöver lantbruks-, livsmedels- och energifrågor i olika seminarier kommer Lantmännen diskutera livsmedelsberedskap, klimatomställning och ökad livsmedelsproduktion tillsammans med Arla i det gemensamma seminariet ”Maten, staten och klimatet – vem står för kapitalet?".

De båda företagen har nyligen skrivit en debattartikel Dagens industri i samma ämne, vilket var en naturlig fortsättning på debattartikeln i SvD som de, tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet, signerade i februari i år.

Nedan är Lantmännens panelister och experter på plats.

Per Arfvidsson
Per är vice vd och CTO på Lantmännen med mångårig erfarenhet från svensk och internationell industri. Han har djup expertis om lantbrukets förutsättningar, utmaningar och bidrag till samhället. Vidare har han diskuterat livsmedelsstrategier – såväl som FoU, export- och beredskapsfrågor. En ytterligare expertis är inhemsk produktion av insatsvaror till lantbruket, genom bland annat kunskap och engagemang kring produktion av grön mineralgödsel.

Lars-Gunnar Edh
Lars-Gunnar är chef för Lantmännen division Energi. Han har lång erfarenhet av ledande roller inom basindustrin, och pratar gärna om energi – inte minst i kombination med lantbruk, hållbarhet och beredskap. Cirkularitet, livsmedelsingredienser och gröna proteiner är ytterligare exempel på expertområden.

Claes Johansson
Claes är hållbarhetschef på Lantmännen. Han är en av svenska näringslivets mest seniora hållbarhetschefer, med bred kompetens inom hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan från jord till bord, exempelvis hållbarhetsdata, omställning till fossilfria livsmedelsvärdekedjor och biologisk mångfald. Science Based Target och lönsamhetsfrågor kopplade till hållbarhet är ytterligare ämnen där Claes kan bidra med kunskap.

Alarik Sandrup
Alarik är näringspolitisk chef på Lantmännen och ordförande för Svebio. Hans expertis är regulatoriska frågor inom lantbruksnäringen, bioenergi, europeisk och svensk politik, livsmedelsberedskap samt lantbrukets förutsättningar. Vidare kan han diskutera miljö- och klimatpolitik, biodrivmedel, beredskap och reduktionsplikt.

Patrik Myrelid
Patrik är strategichef på Lantmännen och en av Sveriges starkaste röster i diskussionen kring lantbrukets utveckling, livsmedelsexport och -beredskap. Han anlitas ofta som talare, exempelvis till Lantbrukets dag i Riksdagen. Patrik är ledamot i regeringens expertråd för klimatanpassning liksom i KSLA:s jordbruksavdelning och även i styrgruppen för Try Swedish. Han blev utsedd till Årets agronom 2024.

Frida Tydén
Frida är marknads- och kommunikationsdirektör på Lantmännen. Hon har en bred kunskap inom kommunikation och lång erfarenhet från lantbruks- och livsmedelsbranschen – i såväl Sverige som internationellt.  Vidare har Frida arbetat flera år inom HR och kan bidra med kunskap inom talang-, rekryterings- och ledarskapsfrågor.

Niclas Karnhill
Niclas är press- och PR-chef på Lantmännen. Han syns ofta i media om kriskommunikation och förtroendefrågor. Med erfarenhet som senior rådgivare på såväl företag som PR-byrå har han ett brett perspektiv på mediefrågor – oavsett om det handlar om näringslivet eller offentlig sektor. Niclas har vidare skrivit ett flertal krönikor om Almedalen som evenemang och fenomen.


För mer information, kontakta gärna oss 

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com


Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

 

Ladda ned filer här