Här växer det öl på skånska åkrar – Lantmännen och Spendrups i ny kampanj

Nyheter, 2024

Spendrups samarbetar med Lantmännen och deras odlingsprogram Klimat & Natur. Sedan förra året täcks den årliga volymen för Mariestads, ett av Spendrups mest kända varumärken, av Klimat & Natur-odlat maltkorn. Totalt handlar det om 8 000 ton maltkorn och närmare 50 miljoner liter Mariestads-öl varje år.

På nio gårdar runtom i södra Sverige kommer nu skyltar sättas upp på maltkornsfälten, med texten ”En ölåker – här växer framtidens maltkorn i samarbete med Lantmännen.” På detta sätt uppmärksammar Spendrups omställningen till en mer hållbar ölproduktion genom samarbetet med Lantmännen.

– Vi är väldigt stolta över partnerskapet inom Klimat & Natur och det är en viktig del för att Mariestads ska kunna minska sin klimatpåverkan ytterligare. Därför ville vi tillsammans med utvalda lantbrukare som odlar maltkorn uppmärksamma det viktiga arbete som de gör men på ett mer lättsamt glimten-i-ögat-sätt, säger Richard Bengtsson, chefsbryggmästare på Spendrups.

– För mig som lantbrukare och medlem i Lantmännen är Klimat & Natur ett viktigt bidrag till en mer hållbar odling. Vi som odlar enligt programmet, de företag som väljer att ansluta sig samt alla konsumenter som väljer produkterna är med och bidrar till en faktisk förändring av svenskt lantbruk, säger Anna Danielsson, lantbruksansvarig på Högestad gods som odlar maltkorn inom programmet.

Odlingsprogrammet Klimat & Natur främjar ett hållbart jordbruk med åtgärder som ger lägre klimatpåverkan, exempelvis fossilfritt drivmedel, och gynnar biologisk mångfald, till exempel blommande zoner. 

Vill man nå hållbarhet på riktigt krävs samarbeten mellan aktörer som drivs av samma vilja och mål, och vårt partnerskap med Spendrups är ett exempel på ett sådant. Tillsammans med dem och andra deltagare i odlingsprogrammet Klimat & Natur kan vi visa faktiska hållbarhetsvinster i siffror. Tillsammans har vi gått från ord till handling, och det är jag mycket stolt över, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Sedan Klimat & Natur startade har man lyckats minskat klimatpåverkan från odlingen av spannmål med upp till 45 procent jämfört med svensk konventionell odling. Programmet är dynamiskt och utvecklas kontinuerligt för att tillämpa den senaste kunskapen och tekniken. Förra året introducerades fossilfri gödsel i programmet och i år adderas ytterligare kriterier för biologisk mångfald.


Läs mer

Mariestads hållbarhetsarbete:
https://mariestads.se/cirkular-olbryggning/

Klimat & Natur – Lantmännens odlingsprogram för framtidens jordbruk:  
https://www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/klimat-natur/

 

För mer information, kontakta gärna oss

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com