2,5 miljoner euro i EU-bidrag till forskningsprojekt för klimatanpassade spannmål

Nyheter, 2024

Lantmännen deltar i forskningsprojekt för klimatanpassade spannmål som beviljats 2,5 miljoner euro i EU-bidrag. Projekten fokuserar i synnerhet på att öka kunskapen kring havre.

– Detta är ytterligare ett sätt för oss att förstärka vår havreförädling. Lantmännen har under lång tid bedrivit mycket framgångsrik växtförädling i havre och ligger i framkant när det gäller användning av nya tekniker, säger Alf Ceplitis, gruppchef växtförädling, Lantmännen.

Två internationella projekt som strävar efter att anpassa spannmål för nordeuropeiskt klimat har tillsammans tilldelats 2,5 miljoner euro i bidrag.

De två projekten – OatFrontiers, som finansieras av EU-NPR:s interregprogram, och RobOat, finansierat av Nordic Public-Private Partnership – kommer att forska kring havregenetik och förädlingsverktyg för att stödja utvecklingen av havresorter som är anpassade till Norden och andra regioner i norra Europa.

Lantmännen deltar i båda projekten.

– Det gäller att hela tiden driva utvecklingen framåt så att vi kan fortsätta att leverera de bästa sorterna till lantbruk och industri. Dessa två projekt är mycket viktiga pusselbitar i den strategin och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nordiska partners för att öka kunskapen om nordisk havre, säger Alf Ceplitis, gruppchef växtförädling, Lantmännen.

Förutom Lantmännen medverkar följande aktörer: Naturresursinstitutet, Boreal Plant Breeding Ltd., Graminor, Landbúnaðarháskóli Íslands, Lunds universitet och NMBU - Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

Ytterligare partners är NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Teagasc & University College Dublin och Agrologica, NordGen, Nordic Seed A/S, Oatly och SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com