Nu invigs Lantmännen Unibakes helautomatiserade fryslager

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen Unibake har tillsammans med Lantmännen Fastigheter investerat 300 miljoner kronor i det nya fryslagret som nu står klart. Den nya byggnaden har byggts i anslutning till det existerande bageriet i Örebro och kommer effektivisera varuflöden och bidra till en mer hållbar hantering av Bonjours, Hattings och Korvbrödsbagarns frysta brödprodukter.  

Det högeffektiva automationslagret består av ett 36,5 meter högt höglager, en låglagerdel, palleteringsyta, maskinrum, samt nya logistikkontor. Den totala byggytan är omkring 7400 kvadratmeter.  

Investeringsbeslutet fattades i juli 2021 och det första spadtaget togs i december samma år. 

– Detta har varit ett omfattande byggprojekt där vi verksamhetsanpassat ner på detaljnivå, samtidigt som vi hittat nya innovativa lösningar. Vi på Lantmännen Fastigheter uppskattar verkligen engagemanget som Lantmännen Unibake visat och tack vare expertisen i båda bolagen har vi nu ett toppmodernt fryslager på plats, säger Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter.   

Investeringen skapar även möjligheter för framtida utveckling och understryker bageriets långsiktiga och strategiskt viktiga roll. Idag sysselsätter bageriet cirka 50 procent av de 400 medarbetare som Lantmännen Unibake Sverige, med varumärkena Korvbrödsbagarn, Bonjour och Hatting förfogar över. 

– Jag är stolt och glad över att vårt fryslager i Örebro nu står klart. Det är positivt för Lantmännen Unibake Sveriges fortsatta tillväxt, våra medarbetare och för Örebro som region, säger Jonas Lindell, vd Lantmännen Unibake Sverige. 

Verksamheten förbereds nu för driftsättning och väntas vara i full drift till årsskiftet.

För mer information, vänligen kontakta:  

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com