Lantmännen uppdaterar utdelningspolicyn för sina medlemmar

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännens utdelningspolicy till medlemmarna justeras. Förändringen möjliggör att en större andel av resultatet efter skatt från industriverksamheterna kan delas ut. Policyn utgör ett ramverk för koncernstyrelsen att förhålla sig till när förslag om utdelning tas fram till årsstämman.

Målsättningen är att Lantmännen över tid ska generera en jämn och stabil utdelning till sina medlemmar, aktiva svenska lantbrukare.

Beslutet innebär att utdelningen kan vara upp till 50 procent av resultatet efter skatt från den industriella verksamheten inom Lantmännen, tidigare var denna andel cirka 40 procent. Liksom tidigare kommer 100 procent av rörelseresultatet i de lantbruksnära verksamheterna delas ut till medlemmarna.

– Genom den justerade utdelningspolicyn får vi en möjlighet att dela ut en större andel av resultatet, samtidigt får vi ökad flexibilitet för en långsiktig jämn och stabil utdelning till Lantmännens medlemmar. Lantmännens utdelning har varit betydande under de senaste åren och bidragit till medlemsnytta ute på gårdarna. Vid senaste föreningsstämman i våras beslutades om att dela ut 1080 miljoner kronor till medlemmarna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Utdelningsnivån ska fortsatt anpassas med hänsyn till finansiell ställning, resultat, kassaflöde, strategiska investeringsbehov och förväntad lönsamhet.

För mer information, kontakta gärna:                                                                                                                 

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com