Lantmännen har avyttrat sina ryska verksamheter

Pressmeddelanden, 2023

Processerna för att avyttra verksamheterna i Ryssland är nu slutförda, och Lantmännen har därmed lämnat landet och marknaden fullt ut.

Lantmännens verksamheter i Ryssland separerades och avgränsades från resten av koncernen i mars 2022, som ett första steg i en avyttring. Verksamheterna har sedan dess agerat helt självständigt, och resultaten har inte konsoliderats.

På grund av orsaker utanför vår kontroll har processen att sälja verksamheterna tagit längre tid än vad vi både önskade och förväntade oss. Omständigheterna för att lämna Ryssland på ett strukturerat sätt är komplexa och lagstiftningen har förändrats kontinuerligt. Som tidigare kommunicerats har processerna inväntat godkännanden av ryska myndigheter för att kunna slutföras, något som krävts enligt ny rysk lag.

I samband med att avyttringarna slutförts genereras en reaförlust på cirka 385 MSEK. Under 2022 skrevs även tillgångarna i Ryssland ned med totalt 500 MSEK.

Frågor hänvisas till:                                                                                                                 

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com