Lantmännen är på plats i Almedalen

Nyheter, 2023

Flera representanter från Lantmännen kommer i år att vara på plats under Almedalsveckan i Visby. Vi bjuder under torsdagen in till seminariet ”Vi måste gödsla för beredskap och självförsörjning” och deltar i flera andra seminarier och evenemang. Fokus ligger på hållbarhet och seminarierna behandlar biodrivmedel och transporter, svensk produktion av fossilfri mineralgödsel, livsmedelsförsörjning och beredskap.

Mer om Lantmännens seminarium ”Vi måste gödsla för beredskap och självförsörjning”
Tid: 
09:30-10:30
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens ruin"

Sverige har unika förutsättningar för att etablera produktion av grön hållbar mineralgödsel, som är helt nödvändig för att klara livsmedelsproduktionen och -försörjningen. Men så här långt är det många försvårande hinder för investeringsbeslut, framförallt konkurrensen om den fossilfria elen.

Utan kvävegödsel reduceras de svenska skördarna med minst 50 procent och utan fossilfri och hållbar mineralgödsel är klimatomställningen av livsmedelsvärdekedjan omöjlig. Därför måste industriella initiativ för produktion av grön mineralgödsel i Sverige prioriteras. Men så här långt är det många försvårande hinder för investeringsbeslut – framför allt konkurrensen om den fossilfria elen är en knäckfråga för den svenska livsmedelsförsörjningen och klimatomställningen. Seminariet kommer diskutera varför de olika växtnäringsinitiativen måste premieras högre och vilka beslut och prioriteringar som krävs från politiskt håll. Hör först Lantmännens vice vd berätta om ett av de mest underskattade problemen inom svensk näringspolitik. Lyssna därefter till ett panelsamtal mellan sakkunniga aktörer från livsmedel- och jordbruksindustrin, energisektorn, näringslivet och politiker. Moderator: Ingela Stenson.

Se samtliga seminarier som Lantmännen medverkar i nedan.

Onsdag 28 juni

09:15-09:55
Den enes avfall, den andres råvara – hur kan vi planera för cirkulära flöden i våra industriområden?
Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun
Plats: Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16,
Från Lantmännen: Fredrik Jönsson, vd, Lantmännen Agroetanol
Mer information:
https://almedalsveckan.info/program/67532

29 juni

09:30-10:30
Vi måste gödsla för beredskap och självförsörjning
Arrangör:
 Lantmännen
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens ruin"
Från Lantmännen: Per Arfvidsson, Vice VD & CTO, Lantmännen Group
Mer information:
https://www.almedalsveckan.info/program/68919

10:25-11:10
Från pandemi till krig - hur ser drivmedelsberedskapens nya verklighet ut?
Arrangör:
 Drivkraft Sverige
Plats: Hamnplan 5, Övre plan
Från Lantmännen: Lars-Gunnar Edh, Chef division Energi, Lantmännen
Mer information:
https://www.almedalsveckan.info/program/68664

10:45-11:45
Samverkan för en hållbar livsmedelskedja
Arrangör:
Hållbar Livsmedelskedja (HLK), WWF
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens ruin"
Från Lantmännen: Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen
Mer information:
https://www.almedalsveckan.info/program/69259

11:15-12:00
Hur når vi klimatmålen med sänkt reduktionsplikt?
Arrangör:
Drivkraft Sverige
Plats: Hamnplan 5, Övre plan,
Från Lantmännen: Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
Mer information:
https://www.almedalsveckan.info/program/68665

30 juni

13:15-14:00
Premiering av lantbruk - samarbete längs värdekedjan för en renare Östersjö
Arrangör:
Östersjödagarna, Uppsala universitet, Baltic Stewardship Initiative/Världsnaturfonden WWF, LRF Lantbrukarnas Riksförbund, Blått Centrum Gotland
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"
Från Lantmännen: Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen
Mer information: https://www.almedalsveckan.info/program/67867

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com