EU-kommissionen har meddelat sitt beslut angående etanolhandel

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen Agroetanol mottog den 7 december EU-kommissionens beslut i dess konkurrensrättsutredning.

EU-kommissionen har beslutat att Lantmännen Agroetanol varit inblandat i en överträdelse av europeiska konkurrensregler inom etanolhandel under en period för drygt 10 år sedan. Mot bakgrund av detta har kommissionen ålagt Lantmännen Agroetanol böter på 47,7 miljoner Euro.

Lantmännen Agroetanol har samarbetat fullt ut med EU-kommissionen under hela utredningen.

Lantmännen Agroetanol bestrider slutsatserna i EU-kommissionens beslut och kommer att fortsätta att utöva sin rätt till försvar fullt ut, inklusive att överklaga beslutet till EU-domstolen.

Vänligen kontakta nedan för frågor:                                                                                                                 

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com