Paradigmskifte inom växtförädling

Pressmeddelanden, 2022

Med nyinstallerad teknik på Lantmännens växtförädlingsavdelning i Svalöv utvecklas framtidens grödor mångdubbelt snabbare än tidigare. Med hjälp av nya odlingskammare, förstärkt datakraft och ett avancerat laboratorium kartläggs grödornas egenskaper med hög precision. Syftet är att ta fram nya sorter med ökad avkastning, bättre kvalitet, och starkare motståndskraft mot klimatförändringar, sjukdomar och angrepp.

Den nya anläggningen i Svalöv har flera moderna odlingskammare där ljus, temperatur och andra miljöfaktorer kan regleras exakt vilket ger förutsättningar för så kallad Speed breeding. I varje kammare kan 20 000 plantor odlas i upp till sex generationer per år, jämfört med en generation per år i fält. Robotar tar bladprover och extraherar DNA, som därefter läses av automatiskt. Den information som finns i arvsmassan analyseras med avancerade algoritmer och ger kunskap om varje plantas speciella egenskaper.

Man uppskattar att växtförädling har stått för cirka en procent av produktivitetsökningen årligen i svenskt jordbruk, sedan mitten av 1900-talet fram till idag. Med hjälp av nya tekniska hjälpmedel och högteknologisk laboratorieforskning sker processerna nu mycket snabbare och med ökad precision, och potentialen framåt är stor.

– Vår nya anläggning är en av de bästa i världen, och det är helt banbrytande tekniker vi nu kan använda. Genom att kombinera hastighet och precision kan vi snabbt hitta de plantor som kan bli framtidens nya sorter. Detta öppnar helt nya möjligheter för växtförädlingen att svara upp mot kraven från en föränderlig omvärld, oavsett om det gäller klimatförändringar eller önskemål från konsumenter, säger Annette Olesen, växtförädlingschef på Lantmännen.

Det finns stora vinster att göra även ur ett miljömässigt perspektiv. Enligt Lantmännens uppskattningar kan växtförädling vara en av de enskilt största faktorerna för att nå mål om minskad klimatpåverkan från jordbruket i linje med Parisavtalet.

– Med förbättrade sorter som bland annat har bättre näringsupptag och ökad produktivitet kan vi fortsätta minska klimatpåverkan från jordbruket. Den nya satsningen i Svalöv ger oss ett nytt kraftfullt verktyg för att nå målen för framtidens jordbruk.  Det kommer att vara avgörande för att vi ska möta kraven på halverade utsläpp vart tionde år, och nå målen i Parisavtalet och ett viktigt bidrag till att möta det förändrade odlingsklimat vi redan ser, säger Claes Johansson hållbarhetschef på Lantmännen.

Idag inviger Lantmännen den nya växtförädlingsanläggningen som är en del av Framtidsgården Svalöv där ny teknik och odlingsmetoder för att nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk, testas i praktiken.

Lantmännens Framtidsgårdar

På Lantmännens Framtidsgårdar omsätter vi teori i praktik, tillämpar ny kunskap och bygger erfarenheter. Här vill vi visa våra kunder och samarbetspartners hur Framtidens Jordbruk ser ut, med ambitionen att inspirera och visa på möjligheterna för framtiden. Framtidsgårdarna finns i Bjertorp, Viken och Svalöv. Tillsammans ger våra Framtidsgårdar en bild av hur produktivitet, resurseffektivitet och miljöhänsyn kan förbättras för att vi ska nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk.

För mer information, kontakta gärna:

Annette Olesen, växtförädlingschef, Lantmännen
E-post: annette.olesen@lantmannen.com

Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
E-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com