Lantmännen säkrar omhändertagandet av skörden trots IT-störningar

Nyheter, 2022

En del av Lantmännens IT-system har påverkats av förberedelser för en cyberattack mot företaget och de åtgärder som behövde vidtas för att avvärja den. IT-störningarna innebär inte att den svenska skörden är hotad.

Den 18 juli upptäckte Lantmännen avancerade förberedelser för en cyberattack. Lantmännen vidtog omedelbart åtgärder för att förhindra attacken, inklusive att stänga av flera IT-system och tjänster, för att hitta och eliminera potentiella skador. 

Fokus nu ligger på att återställa funktionaliteten i IT-systemen steg för steg, på ett säkert sätt, samtidigt som verksamheterna hålls igång. Verksamheterna, inklusive produktion och kundservice, upprätthålls tack vare alternativa processer och arbetssätt samt med extraordinära insatser från Lantmännens medarbetare. 

IT-störningarna hos Lantmännen innebär inte att den svenska skörden är hotad.

Det är problematiskt att det här drabbar Lantmännen just nu när skörden precis har satt igång, men man gör allt man kan för att lantbrukarna ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt av de IT-störningar som detta har orsakat. Sveriges lantbrukare kan idag leverera sin spannmål till Lantmännen som vanligt, och man har upprättat alternativa processer för att kunna fullfölja alla åtaganden mot kunderna. 

Tyvärr finns det risk att störningarna i delar av IT-systemen pågår under några veckor, men Lantmännen arbetar hårt för att lösa problemen så snart som möjligt. 

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com