Lantmännen förvärvar minoritetsandel i KG:s Ägg

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen förvärvar 30 procent av aktierna i KG:s Ägg, ett av Sveriges ledande äggpackeriföretag. Förvärvet kommer att leda till utökade utvecklingsmöjligheter inom den svenska värdekedjan för ägg, och är i linje med Lantmännens strategi för ökade satsningar och investeringar inom livsmedelsförsörjningen i Sverige.

– Äggnäringen är en viktig del av det svenska lantbruket och ägg är ett utmärkt, proteinrikt och näringstätt livsmedel. I samarbete med KG:s Ägg ser vi intressanta möjligheter när det gäller fortsatt utveckling inom produktkoncept, hållbarhet och foder. Förvärvet passar bra in i vår affärsportfölj och i vår värdekedja – med integrationer till såväl äggproducenter som kunder och konsumenter, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

KG:s Ägg grundades av KG Pettersson 1973, har cirka 60 anställda och är baserat i Linköping. KG Pettersson är fortsatt aktiv i bolaget som styrelseordförande. Sedan 2009 är även KG:s tre barn delägare i bolaget, varav två också är aktiva i företaget – sonen Erik som vd och dottern Anna som ansvarig för kundservice och producentadministration. KG:s Ägg är sedan 2015 majoritetsägare i Stjärnägg, som är Sveriges största äggleverantör. Därutöver är KG:s Ägg delägare i PF Food som bland annat levererar kokta ägg till salladsbarer, samt packerierna Skåneägg och Norrlandsägg.

– Genom den här affären skapar och säkrar vi en gemensam svensk plattform och stärker vår marknadsposition inom äggvärdekedjan från jord till bord. Samarbetet stärker vår konkurrenskraft och ger oss möjligheter att snabbare nå våra mål inom bland annat produktutveckling och hållbarhet med förstärkt kundnytta. Vi har redan sedan tidigare samarbetat med Lantmännen kring bland annat foderutveckling. Jag ser nu fram emot ett nära samarbete med Lantmännen även inom fler områden, säger Erik Pettersson, vd för KG:s Ägg.

I samband med att förvärvet träder i kraft tar Carl-Peter Thorwid, chef för Lantmännens affärsområde Cerealia, också plats i styrelsen för KG:s Ägg. Tillträde planeras äga rum 1 april.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com