Lantmännen beviljas stöd från Klimatklivet för storsatsning på ärtprotein

Pressmeddelanden, 2022

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja Lantmännens ansökan om stöd från Klimatklivet för byggandet av en storskalig produktionsanläggning för extraktion av ärtprotein, en investering som driver hållbar tillväxt av den svenska livsmedelssektorn och primärproduktionen.

Lantmännens ansökan om stöd från Klimatklivet för en potentiell investering i storskalig produktion av ärtproteiner i Lidköping har beviljats av Naturvårdsverket. En större odling och förädling av baljväxter i Sverige och en ökad konsumtion av svenska växtbaserade proteiner, exempelvis ärta, innebär ökad självförsörjning och hållbar tillväxt av den svenska livsmedelssektorn – i linje med livsmedelsstrategin.

– Det är mycket glädjande att Lantmännens ansökan till Klimatklivet har beviljats. Det gör det möjligt för oss att satsa på en storskalig produktion av ärtprotein, som bidrar till en hållbar och långsiktig livsmedelsförsörjning. Tack vare vår planerade satsning kommer vi i stor skala att kunna förse svensk livsmedelsindustri med ett svenskproducerat och konkurrenskraftigt protein, säger Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännens division Energi

Lantmännen är redan idag den ledande producenten av växtbaserade proteiner på den svenska marknaden och producerar veteproteiner i Lidköping, och från och med nästa år även i Norrköping, samt havreproteiner i Kimstad. En produktionsanläggning för att producera proteinisolat för baljväxter, som ärtor, skulle baseras på samma teknik som används i förädlingen av vete och havre i Lantmännens fabriker och man har redan genomfört en omfattande förstudie för produktion av proteiner från ärta i Lidköping.

– Baserat på vår starka position är det naturligt att bredda oss ytterligare inom växtbaserade proteiner och ärtprotein utgör ett bra komplement till våra befintliga spannmålsbaserade proteinprodukter. Västsverige är ett betydande odlingsområde och vi har redan idag en hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner i Lidköping, säger Lars-Gunnar Edh.

Byggandet av en storskalig produktionsanläggning för ärtprotein innebär en stor och betydande investering och har ännu inte slutligt beslutats av Lantmännens styrelse.

Delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Mer information om Klimatklivet finns här.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com