Lantmännen Aspen förvärvar brittiska Coryton

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen Aspen expanderar internationellt genom förvärvet av bränsletillverkaren Coryton. Med stark bas i Storbritannien och verksamhet på både europeiska och amerikanska kontinenten skapar förvärvet möjligheter och synergier inom det växande segmentet för hållbara bränslen.

Som ett steg i sin tillväxtstrategi förvärvar Lantmännen Aspen brittiska Coryton, en ledande leverantör av specialanpassade och hållbara bränslen. Förvärvet ämnar skapa synergier för båda bolagen samtidigt som de kommer fortsätta att verka som separata bolag och erbjuda sina kunder samma högkvalitativa produkter och servicenivåer som tidigare.

– Corytons fokus på hållbara bränslen, höga tekniska kompetens, innovativa förhållningssätt till R&D och meriter vad gäller affärsutveckling gör dem till ett värdefullt tillskott till Lantmännen Aspen. Det är glädjande att få välkomna Coryton in i Lantmännenkoncernen, säger Claes Alin, vd, Lantmännen Aspen.

– Förvärvet av Coryton stärker Lantmännen Aspens position som ett av de ledande företagen på den europeiska marknaden för specialanpassade bränslen, samtidigt som utsikterna för ytterligare internationell expansion stärks, säger Magnus Kagevik, COO och chef för division Energi, Lantmännen.

– Att utbyta kunskap och metoder med ett företag som Lantmännen Aspen skulle vara en tillgång för vilket företag som helst och då vi delar gemensamma mål för att utveckla nya marknader och produkter med särskilt fokus på hållbarhet finns det en tydlig logik i att gå samman. Vi är stolta över att ingå i Lantmännenkoncernen och ser fram emot att utveckla ett starkt partnerskap, säger Andrew Willson, vd, Coryton.

Coryton producerar specialanpassade och hållbara bränslen för ett brett spektrum av användningsområden inom motorsport, personbilar, luftfart, marint och andra typer av motorapplikationer.

Lantmännen Aspen är en del av division Energi i Lantmännenkoncernen och är Europas största alkylatbensinleverantör.

För mer information, kontakta gärna:

Claes Alin, vd, Lantmännen Aspen
E-post:
claes.alin@lantmannen.com

Andrew Willson, vd, Coryton
E-post:
andrew.willson@coryton.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com