Jan-Erik Hansson blir ny ledamot i Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännens föreningsstämma tog idag beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om omval av Sonat Burman-Olsson, Jan Ehrensvärd och Per Wijkander samt nyval av Jan-Erik Hansson.

Under föreningsstämman − som hölls idag den 5 maj i Stockholm − beslutades att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Sonat Burman-Olsson, Jan Ehrensvärd och Per Wijkander samt nyval av Jan-Erik Hansson. Hans Wallemyr hade inför stämman avböjt omval. Övriga ledamöter är valda fram till stämman 2023.

Lantmännens styrelse består därmed av ordförande Per Lindahl, vice ordförande Jan Ehrensvärd, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan-Erik Hansson, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Jan-Erik Hansson är 59 år och driver tillsammans med familj och medarbetare en omfattande lantbruksverksamhet i Färila i Hälsingland. Verksamheten omfattar mjölk, kött, entreprenad, fastigheter och skog.

– Det är väldigt hedrande att ha blivit invald i Lantmännens styrelse. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap och tillsammans med övriga i styrelsen skapa än bättre förutsättningar för Lantmännen som företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Jan-Erik Hansson, styrelseledamot.

Under det konstituerande mötet som följde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl som styrelseordförande och Jan Ehrensvärd valdes till vice ordförande.

- Jag vill hälsa Jan-Erik varmt välkommen som ny ledamot, han kommer bidra med sin gedigna erfarenhet från såväl sin egen verksamhet som tidigare styrelseuppdrag inom lantbruket. Han kommer utgöra ett betydelsefullt tillskott till vår styrelse och Lantmännens fortsatta utveckling och långsiktiga strategi från jord till bord, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com