Unik robotsatsning för Framtidens Jordbruk

2021, Nyheter

Robotar som gödslar, sår eller skördar, som kan minimera användningen av växtskydd, valla djur och som effektivt kan arbeta dygnet runt är en del av framtidens jordbruk. Runt om i världen sker en snabb utveckling med självgående maskiner som kommer att förändra lantbruket. Nu ska Lantmännen i samarbete med RISE och Agrointelli testa Robotti, en självgående robot, på de svenska fälten.

I mitten av juni startar försöken med Robotti i Uppsala, som inleds med en autonom såbäddsberedning och sådd av maltkorn. Därefter ska andra arbetsmoment i fält testas med roboten, bland annat mekanisk ogräsbekämpning. Ambitionen är att sedan göra öl av kornet. Försöken genomförs i samarbete med RISE digitala testbädd för jordbruket och danska Agrointelli, med finansiering från Lantmännens Forskningsstiftelse. Målet med försöken är att bygga kunskap och samla erfarenhet kring autonoma maskiner inom jordbruket.

Det ska bli jättespännande att testa Robotti och se hur självkörande maskiner kan bidra till ett mer effektivt och hållbart jordbruk. Ett mer autonomt och datadrivet jordbruk är givet i framtiden. Vi har redan kommit långt vad gäller datainsamling via uppkopplade redskap, stora kliv har gjorts inom precisionsodling och det utvecklas ständigt nya appar och tjänster för lantbruket.

Johan Wågstam, teknik- och digital utvecklare, Lantmännen

Det finns tydliga fördelar med självkörande robotar. För lantbrukaren minskar kostnaderna i och med effektivitetsvinster och optimering av mängden insatsvaror. För klimat och miljö kan roboten reducera risken för markpackning på grund av att det är en lättare maskin, bränsleförbrukningen kan minska med robotens GPS-körning och därmed också utsläppen av växthusgaser och en optimerad gödsling via roboten ger minskad risk för näringsläckage. Inom kort ska roboten använda helt förnybara drivmedel, och på längre sikt pågår arbete med att se hur eldrift och autonom styrning kan kopplas ihop för ytterligare minska klimatbelastning och öka gårdens självförsörjande på drivmedel.

– Ny teknik, som denna robot, kommer vara en del av lantbrukarens maskinpark framåt och bidra till ett mer hållbart, klimatsmart och lönsamt jordbruk. I det här projektet ska vi undersöka hur långt man kommer med dagens teknik, och det är det vi nu ska följa och mäta på testbädden, säger Jonas Engström, forskare och projektledare för testbädden på RISE.

En självkörande robot på gården ligger inte alltför långt fram i tiden. Mycket av tekniken som kan bidra till ökade skördar och minskad påverkan på klimat och miljö finns redan idag, men behöver göras mer tillgänglig och implementeras bredare. Lönsamma lantbruksföretag som är villiga att investera är en förutsättning för den digitala omställningen, därför spelar de kommersiella krafterna en avgörande roll för att skapa ett effektivare och än mer hållbart svenskt jordbruk.

Övriga aktörer som deltar inom RISE digitala testbädd för jordbruket: SLU, Ericsson, Telia, Volvo Penta, SMHI, Jordbruksverket, LRF, Region Uppsala, Uppsala kommun, Dataväxt, Yara, Bayer, LRF Konsult, Intellolabs, Deep Forestry, Solvi och Ecoloop.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wågstam, teknik- och digital utvecklare på Lantmännen
Tel: 010-556 57 43
E-postjohan.wagstam@lantmannen.com

Jonas Engström, forskare och projektledare för RISE testbädd Digitaliserat jordbruk
Tel: 070-5155677
E-postjonas.engstrom@ri.se

Birgitte Feld Mikkelsen, projektledare på Agrointelli 
Tel: +45 5458 3595
E-post: bfm@agrointelli.com