Totalförsvaret - en angelägenhet för alla

2021, Nyheter

Ett historiskt försvarsbeslut ligger på bordet – men hur går vi från ord till handling? Vad händer egentligen med det civila försvaret? Och kan företagen garantera försörjning under ruckade förhållanden? Pandemin innebär alltjämt stora utmaningar och umbäranden. Men en stängd värld har också öppnat för nya synsätt och erfarenheter. Lärdomar som nu väntar på att omsättas i gemensamma lösningar för vår försörjningsberedskap.

Under Träffpunkt Totalförsvar, 6 maj 2021, kl. 9-12 tas riktningen ut tillsammans med moderator Annika Nordgren Christensen för den gemensamma resa som bara börjat.

Lantmännens vice VD Per Arfvidsson med särskilt ansvar för varuflöde deltar tillsammans med Stefan Dorski, Senior Vice President och Head of Trucks, Scania, och Jeanette Jäger, VD, Bankgirot på temat ”Företagen och försörjningen – näringslivets roll i totalförsvaret”.

Totalförsvaret är beroende av näringslivet för att fungera. Omvänt gäller att det ligger i företagens intresse att få avsättning för sina varor och tjänster. Trion kommer att diskutera det gemensamma intresset: att säkerställa att totalförsvarsviktiga företag har en godtagbar leveranssäkerhet och tillgänglighet även under ruckade förhållanden.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till eventet!

Primärproduktionens och livsmedelssektorns försörjningsberedskap är en av de mest essentiella komponenterna i ett återuppbyggt totalförsvar – alla behöver mat! Vi har nyligen gjort viktiga lärdomar i de två senaste kriserna som näringen hanterat; torkan 2018 och covidpandemin 2020. Jag ser fram emot att dela med mig av dessa och en intressant och viktig diskussion på Träffpunkt Totalförsvar

Per Arfvidsson, Lantmännens vice VD