Det känns bra inför årets skörd

Lantbrukarna har nu inlett det intensiva arbetet med vårbruket. Storleken på höstsådden, exportrestriktioner och stark global efterfrågan är faktorer som kommer att påverka skördeåret 2021. Arvid Lindgren är lantbrukare i Södermanland och vi bestämde oss för att stämma av med honom hur han ser på läget inför skörden 2021 – en positiv rapport.

Arvid Lindgren arrenderar sedan 2015 Tullgarns kungsgård utanför Trosa i Södermanland. Den huvudsakliga verksamheten handlar om 550 hektar växtodling, bland annat höstvete, höstråg och grynhavre.

- I Sörmland har vi en höstvetetung växtföljd så det blir mycket höstvete. I år har vi också provat att odla höstråg inom Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur

Arvid Lindgren, Lantbrukare

 

Även vårgrödan grynhavre odlar Arvid inom Klimat & Natur. Det gör han för att han vill vara en del av hållbarhetsutvecklingen.

- Vi måste alla vara mer hållbara, även vi lantbrukare.

Det är några dagar in på april månad när vi pratar med Arvid. Vårbruket har så smått satt igång. En del av hans bekanta har redan kommit ut och harvat. Sådd i månadsskiftet mars-april hör inte till vanligheterna i Sörmland men en del har till och med varit ute och sått lite redan.

- Här i mitt område ser höstgrödorna väldigt bra ut. Vetet är grönt och höstrapsen har sträckt på sig.

En anledning till det tror Arvid är den gynnsamma vintern som inte varit varken för hård eller för dålig.

- En lagom vinter. Det har varit lite nederbörd men ändå lagom kallt. Det blir bra för höstsådden eftersom det då blir lättare att utveckla ett rotsystem. Ligger det snö för länge kan det bli snömögel och isbränna men det ser vi väldigt lite av här i mitt område, säger Arvid.

Ett ständigt återkommande diskussionsämne är pandemins påverkan på lantbruket. För Arvid har effekterna varit marginella för verksamheten, om något så enbart positiva.

- För ett år sedan var oljepriset väldigt lågt vilket var positivt för min verksamhet. Sen gjorde jag mina gödselaffärer tidigt i somras för jag hade på känn att priserna skulle stiga. Vilket de också gjorde.

Slutligen, hur ser du och dina grannar på årets skörd?

-Spannmålspriserna har varit uppe på riktigt höga nivåer så det känns bra inför årets skörd och det låter så på mina grannar också, avslutar Arvid.