Nya steg för att introducera datadrivna beslutsverktyg i svenskt lantbruk

2021, Nyheter

Lantmännen och Dataväxt lanserar nytt verktyg för att skapa värde av gårdens klimatdata och bidra till en ny branschstandard för att mäta klimatavtryck. Verktyget ”Klimatkalkylen” mäter de faktiska utsläppen av växthusgaser från lantbrukarens odling och tar hänsyn till lokala odlingsförutsättningar.

Verktyget som är framtaget av Dataväxt tillsammans med Lantmännen tar hänsyn till typ av gröda, skörd, gödsling, bränsleförbrukning för traktorn, med mera, och sammanställer all data till ett CO₂-avtryck per kg skörd (uttrycks i koldioxidekvivalenter). Redan idag sker en omfattande datainsamling på gården med produkter och teknik från Dataväxt. All den informationen kommer att kunna användas direkt i den nyutvecklade programvaran för växtodling, Klimatkalkylen, vilket är unikt och särskiljer den från andra verktyg och system som används idag. Klimatkalkylen kan användas som ett beslutsstödsystem, t.ex. vad gäller val av utsäde och jordbearbetning, och ger en mer korrekt bild av den enskilda gårdens klimatpåverkan.

– I många fall är det schablonvärden som ligger till grund för CO₂-beräkningar idag. Här kommer vi en bit närmare sanningen då även lokala odlingsförutsättningar tas hänsyn till i beräkningar. För att bidra med ny kunskap på området måste vi kunna mäta insatser kopplade till framtidens hållbara jordbruk för att bekräfta att vi är på rätt väg. Svenskt jordbruk är redan idag ett av världens mest hållbara, och genom verktyget vill vi bidra till att förbättra klimatprestandan ytterligare och dessutom kunna redovisa den, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Genom verktyget vill Lantmännen och Dataväxt bidra till en ny branschstandard för att mäta klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för nya affärsmodeller kopplat till hållbara mervärden på gårdsnivå. Nu ska pilotförsök genomföras med en betaversion av verktyget, och olika affärsmodeller undersökas och vidareutvecklas.

Framtidsgården Bjertorp

Den 15e april 2021 invigdes Framtidsgården Bjertorp där Lantmännen visade upp lösningar för Framtidens Jordbruk i praktiken, med den senaste tekniken inom precisionsodling, hållbara insatsvaror, mellangrödor som ökar kolinlagring samt åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Den första versionen av verktyget kommer att visas upp under invigningen och sedan användas i full skala på gården för mätning och uppföljning under 2021. Framöver kommer ytterligare ett tiotal gårdar att adderas i pilotförsöken.

Verktyget planeras att lanseras under hösten 2021.

Mer om Dataväxt produkter och tjänster här.

För mer information, kontakta gärna

Claes Johansson

Hållbarhetschef